Вие сте тук

е-ЗДРАВЕ В БИБЛИОТЕКАТА

По-долу са описани услугитe в областта на е-ЗДРАВЕ, които обществените библиотеки да предлагат на потребителите с помощта на ИКТ оборудването, предoставено по Програма „Глобални библиотеки – България” и в изпълнение на Споразумението за сътрудничество по програмата с Министерство на здравеопазването.

Достъп до достоверна здравна информация онлайн 

 • Достъп до каталози със справочна информация на здравни теми:

Информация за пациента

 • Път на пациента в системата
 • Пациентски организации
 • Права и задължения
 • Достъп до медицинска помощ
 • Достъп до медикаменти
 • Лекарства и лекарствена безопасност
 • Европейска здравна карта
 • Редки болести
 • Медицинско облъчване
 • Профилактика на социално-значими болести
 • Профилактика на заразните болести
 • Орална профилактика

Здравословен начин на живот и здравословно хранене

 • Храни и здравословно хранене
 • Здраве и информирани потребители
 • Тютюнопушене
 • Ограничаване на травматизма
 • Околна среда и здраве
 • Психотропни вещества
 • Епидемични болести и паразитози
 • Остеопороза

Майчино и детско здраве

 • Сексуално и репродуктивно здраве
 • Зачатие и бременност
 • Хранене и отглеждане на деца
 • Детско здраве

Насоки за безопасно търсене на здравна информация онлайн, базирани на:
„Европейски критерии за сайтове със здравно съдържание” 2002 ( "eEurope 2002: Quality Criteria for Health related web sites”)
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/ehealth/index_en.htm
 
Стандарти на Фондация „Здраве в мрежата” (HON Foundation)  http://www.hon.ch/HONcode/Webmasters/HON_CCE_en.htm
 
Препоръки на Здравен департамент, САЩ
http://www.nia.nih.gov/health/publication/online-health-information-can-you-trust-it 
 
 
Достъп до услуги на електронното здравеопазване
               

 • Проверка на личен лекар

http://services.nhif.bg/NZOK_References/faces/searchGp/gpSearch.jsp
 

 • Търсене на лекарства, заплащани от НЗОК

http://www.mh.government.bg/ForThePacient.aspx?pageid=482&home=true&categoryid=3667
   

 • Справка за здравноосигурителен статус

https://inetdec.nra.bg/pls/pub/home.html#/selectService:6,2,rep.HealthStatus.home
 

 • Въпроси към НЗОК

http://www.nhif.bg/web/guest/10
 
 
Предоставяне на консултации на здравни теми 
 

 • Консултация с лекари-специалисти онлайн (чрез лекции, платформа за въпроси и отговори, онлайн събития и др.)
 • Онлайн подкрепа на посетителите в библиотеките - организиране на мейл или SMS групи по интереси и/ли създаване на онлайн общности (чрез Facebook.com, Micromobs.com, Wiki и други безплатни Web 2 инструменти http://www.go2web20.net/#health)

 
Организиране на обучения на здравни теми
 

 • Привличане на лекари-специалисти за провеждане на обучения
 • Прожекция на филми, презентации, свързани с профилактиката на здравето
 • Достъп до здравни видео-уроци онлайн или на цифров носител
 • Достъп до тестове и образователни игри на здравни теми

 

Ключови думи: