Вие сте тук

Покана за подаване на оферти за отпечатване и доставка на учебни материали за нуждите на програмата

Програма „Глоб@лни Библиотеки – България” – съвместен проект на ПРООН и Министерство на културата - набира оферти за отпечатване и доставка на учебни материали за нуждите на програмата.
 
В приложеното искане за оферта са посочени техническото задание и минималните изисквания за изработването на учебните материали.
 
Крайният срок за подаване на офертите е 6 февруари 2013 г., 17:00 ч.