Вие сте тук

Връзки към държавни институции - потенциални партньори и източници на достоверна информация

Министерство на труда и социалната политика

Агенция по заетостта (АЗ)

Регионални служби по заетостта
Дирекциите "Регионална служба по заетостта" са 9 и са териториални поделения към Главна дирекция "Услуги по заетостта" на АЗ.
Адреси и телефони на Дирекции „Регионална служба по заетост"

Дирекции „Бюра по труда”
Дирекциите "Бюро по труда" са териториални поделения към Главна дирекция "Услуги по заетостта" на АЗ.
Към дирекциите "Бюро по труда" при необходимост се откриват нови административни звена като филиали, изнесени работни места и др.
Адреси и телефони на Дирекции „Бюра по труда”

Център за информация и услуги
Центърът за информация и услуги работи на принципа "едно гише" и се намира в сградата на Агенция по заетостта – София. Осигурена е достъпна среда за хора с увреждания.

е-Трудова борса
Предоставя информация за търсещи работа лица, регистрирани в бюрата по труда.
Предоставя възможност за обявяване на свободни работни места от работодатели.
Необходима е предварителна регистрация на заинтересованите работодатели.