Вие сте тук

Нова информационна услуга в Регионална библиотека "Дора Габе" Добрич

Нова информационна услуга в е-заетост

От началото на 2013 г. стартира съвместна дейност на Регионална библиотека „Дора Габе” с Дирекция „Бюро по труда” – Добрич в подкрепа на заетостта на местната общност. Центърът за информация и справочно-библиографско обслужване на библиотеката предоставя ежедневно на всички потребители актуална информация за обявените свободни работни места в град Добрич и областта, която се предоставя от дирекция „Бюро по труда” - Добрич.
Освен за свободните работни места в Центъра потребителите получават информация и за полезни сайтове, предлагащи работа в България и в чужбина като Европейския портал за професионална мобилност.

Центърът предлага разнообразни консултантски услуги:

  • Подпомагане подаването на Интернет обява за търсене на работа
  • Предоставяне на информация, насочване и кандидатстване за свободни работни места в чужбина – обслужване чрез портала EURES
  • Консултации за процеса за търсене на работа – комуникация с потенциални работодатели и подготовка за явяване на интервю (може да се организира онлайн)
  • Изготвяне на автобиография в различен формат и мотивационно писмо
  • Консултиране за достъпа до обучения за квалификация и преквалификация на безработни и заети лица – система на професионалното обучение и предоставянето му, Центрове за професионално обучение, възможности за включване в професионално обучение – субсидирани от държавния бюджет или от ЕСФ
  • Провеждане на интервюта или подготовка за интервюта за работа онлайн
  • Информация за възможности за летни бригади за младежи в чужбина

Обучения:

  • Центърът организира и провежда с потребители безплатни курсове за начална компютърна грамотност.