Вие сте тук

Грантова схема за финансиране на иновативни проекти (ГСФИП) - информационни уебинари

Грантова схема за финансиране на иновативни проекти (ГСФИП)
 
ИНФОРМАЦИОННИ УЕБИНАРИ
 
В периода 25 февруари – 18 март 2013 г. Програма „Глоб@лни библиотеки - България” организира шест уебинара, чиято основна цел е да се обсъдят въпроси, свързани с кандидатстването и отчетността по ГСФИП, и да се мотивират потенциалните заинтересовани страни.

Уебинарите ще представляват онлайн семинари, които се провеждат от Звеното за управление на програмата (ЗУП) дистанционно чрез Интернет. В реално време се прави презентация за до 200 участника и се отговаря устно или писмено (в реално време) на въпроси, зададени от участниците писмено в режим „чат” (текстов разговор) по време на или след презентацията.

Обикновено един уебинар продължава час и половина. Всеки уебинар има домакин (в случая ЗУП), който прави презентацията и отговаря на въпросите, зададени в чата.

Онлайн платформата, която „Глоб@лни библиотеки - България” ползва, е www.Anymeeting.com. Информация за включване в уебинара и използване на платформата можете да намерите в инструкцията тук.
 
Уебинарите за разясняване на Грантовата схема ще бъдат проведени по групи от административни области. В даден уебинар могат свободно да участват представители на целеви библиотеки и техните партньори от съответните области, описани в графика по-долу. Дневният ред на всички уебинари е идентичен и участниците във всяка онлайн среща ще получат една и съща информация.  

В онлайн семинарите задължително участват регионалните координатори за съответните административни области.

График на уебинарите:

Дата Административни области Часови интервал Водещ уебинара
/домакин от ЗУП/
25.02.2013 София, Перник, Кюстендил, Благоевград 16.00 – 17.30 Красимира Кънева
28.02.2013 Враца, Видин, Монтана, Ловеч, Плевен 16.00 – 17.30 Красимира Кънева
05.03.2013 Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Хасково 16.00 – 17.30 Красимир Христов
06.03.2013 Стара Загора, Бургас, Ямбол, Сливен 16.00 – 17.30 Красимир Христов
07.03.2013 Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра, Разград 16.00 – 17.30 Николай Марков
12.03.2013 Добрич, Шумен, Варна, Търговище 16.00 – 17.30 Николай Марков

 
Препоръчително за участниците в уебинара е предварително да подготвят въпроси във връзка с публикуваните документи по ГСФИП, които  могат да зададат в чата по време на уебинара.

Секция „Въпроси и отговори” по ГСФИП е създадена и на портала на Програма „Глоб@лни библиотеки - България”. Ако не успеете да се включите в уебинар или не успеете да зададете въпроса си в чат по време на уебинара – можете да го направите на следния електронен адрес: gsfip@glbulgaria.net. Отговори на всички въпроси, постъпили на този електронен адрес, ще бъдат публикувани на портала на програмата до 3 работни дни след задаване на въпроса.

В случай, че 6-те уебинара се окажат недостатъчни и има потенциални кандидати, които не са успели да се включат в уебинара, предвиден за съответната административна област, ЗУП ще оповести и организира допълнителни уебинари в периода 12-18 март 2013 г.

В случай на технически проблеми при включването към платформата за участие в уебинар www.Anymeeting.com/GLBmeeting1 или по време на самия уебинар, можете да се обръщате за помощ от ЗУП на телефон 02/981 27 08.

Включване към платформата за участие в уебинара е възможно само в началото / по време на указаните в графика часови интервали. Включването за участие в оповестените уебинари извън указаните дати/часови пояси е технически невъзможно.

Ключови думи: