Вие сте тук

Покана за подаване на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция

Стартират набирането на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ. За повече информация вижте сайта на програмата.

Ключови думи: