Вие сте тук

Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

Програмата за подкрепа на неправителствени организации (НПО) в България е част от прилагането на Финансовия механизъм на ЕИП. Тя е на обща стойност от близо 11,8 млн. евро, осигурени от страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Програмата предоставя финансиране за допустими неправителствени организации, регистрирани в България и има за цел да подпомогне развитието на гражданския сектор и приноса му за социалната справедливост, демокрацията и устойчивото развитие на страната. За повече информация и актуални възможности за финансиране можете да следите сайта на програмата.

Ключови думи: