Вие сте тук

Обобщени резултати от анкетното проучване на обществените библиотеки в България

За целите на планиращата фаза Програма „Глоб@лни библиотеки - България" проведе проучване на нуждите на обществените библиотеки в периода юни - август 2008 г. Всяка библиотека беше посетена от екип, съставен от един библиотекар и един ИТ специалист, които извършиха анкетирането.

Проучването систематизира данни за дейностите на библиотеките, материалната база, свързаност с Интернет, налични хардуер и софтуер, необходимост от човешки ресурс и ремонти на 2351 обществени библиотеки.

Обобщените резултати от проучването можете да видите в публикувания по-долу PDF файл.

pdf.gifОбобщени резултати от анкетното проучване на обществените библиотеки в България (365.12 KB)