Вие сте тук

снимка на Общинска библиотека „Д-р Иван Богоров“ - Карлово

Партньорство между ОБ - Карлово и ДБТ - Карлово

ВАЖНО!!!

Във връзка с партньорството между Общинска библиотека – Карлово и Дирекция „Бюро по труда” – Карлово, по ПРОГРАМА „ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ”, ежеседмично предоставяме актуална информация за свободните работни места в Карлово и региона.
Във фоайето на библиотеката има поставено ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО!
Официален сайт на ОБ - Карлово - http://library-karlovo.com/