Вие сте тук

Местна среща на целевите библиотеки от област Ловеч

Читалищните библиотеки от област Ловеч обсъждаха актуални възможности за кандидатстване по финансиращи програми през 2013 г.
 

 На 12 март 2013 г. в гр.Тетевен се състоя местна среща с подкрепата на Програма „Глобални библиотеки България” и в сътрудничество с експерти от ОИЦ Ловеч. Домакини на срещата бяха Община Тетевен и НЧ „Съгласие 1869”. Участваха представители на 23 целеви библиотеки и на още 7 читалищни библиотеки, които проявиха интерес за съвместно изработване на проекти. Освен читалищните библиотекари присъстваха и техните секретари, както и представители на общинската администрация в град Тетевен – Петко Петков и Димчо Диков, експерти в отдел „Култура” и отдел „Младежки дейности” и Мариан Алексиев от дирекция „Проекти и програми”.
Нели Митева и Циталия Грозева от ОИЦ Ловеч запознаха присъстващите в детайли с насоките и документацията за кандидатстване по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
Мариана Иванова, РК за област Ловеч консултира участниците по избрани тематични направления за кандидатстване по Грантовата схема на Програма „Глобални библиотеки - България”.
Много оживено и при голям интерес премина времето, отделено за работа по групи. Бяха представени в резюме четири идейни проекта, изработени от групите и се обсъди подготовката за темата на един по-голям проект, който да включи няколко читалища на община Тетевен. Идеи за малък проект по Грантовата схема на Програмата са вече в полуготов вид и са дискутирани от три читалища на община Ловеч, подпомагани от колеги в Регионалната библиотека. Групата от община Троян възнамерява да се включи в голям проект за укрепване на капацитета на НПО и се надява да получи необходимата подкрепа. Според самите участници в упражнението за изготвяне на проекти, темите за опазване на околната среда са предпочитани от тях и от набраната предварителна информация от техните целеви групи.
Във формулярите за обратна връзка оценката е пълна удовлетвореност от провеждането на подобни форуми. Полезната информация, професионалните и социални контакти, обмяна на идеи, на добри практики, работата в екип с колегите от другите общини и намирането на партньори са преобладаващите отговори на въпроса: „Избройте три неща, които бихте ползвали занапред в практиката си”. Единствено времето никога не достига, защото пътуването в един ден отнема от ефективното време за работа. А колегите искат да участват в повече такива срещи. 

Ключови думи: