Вие сте тук

Подписано споразумение за сътрудничество в община Хисаря

На 25.01.2010 г. в кабинета на Кмета на община Хисаря инж. Георги Пирянков беше подписано Споразумение за сътрудничество с Народно читалище „Иван Вазов" гр. Хисаря по Програма „Глоб@лни библиотеки". Библиотекарите при читалището още един път подчертаха значимостта на тази програма за модернизирането на библиотеката и обслужването. Новата компютърна техника, интернет и обучителните програми, които ще се използват безплатно от посетителите, ще създадат още една предпоставка за превръщането на библиотеката в по-привлекателно място за хора от всички възрасти.

Hisar_MOU_small.jpg