Вие сте тук

Ден на отворените врати в читалищната библиотека в Полски Тръмбеш

На 15.03.2013г от 10.00ч. в Читалищната библиотека в гр.Полски Тръмбеш  се проведе Ден на отворените врати по инициатива на Дирекция “Бюро по труда” . Бяха представени възможностите на мрежата “Европейски услуги за заетост” /EURES/. Денят на отворените врати продължи до 16 часа и бяха консултирани 45 лица,всички които са регистрирани безработни. Посетителите проявиха интерес към работните места в страните от Европейския съюз. Служители от Бюрото по труда консултираха желаещите да получат повече информация за необходимите документи и условията за кандидатстване по офертите за работа.Присъстваха на групова презентация за услугите,които предоставя  EURES мрежата. Целта на инициативата Ден на отворените врати е да се разясни на гражданите къде и как да търсят работа в чуждите страни. За всяка страна има  съветник на EURES, който отговаря за предвижването на по-специфични въпроси. Основен проблем на по-голяма част от присъстващите бе липсата или ниската степен на езикова компетентност и възрастта, която надвишава границите, обявени в заявките.От присъстващите на груповата презентация 45 лица, близо 80% попълниха анкетни карти. Обобщени резултати от анкетните карти показват, че присъстващите на презентацията оценяват събитието като много добро.
       Инициативата бе осъществена в компютърната зала на библиотеката с помощта на ИКТ техниката по програма "Глобални библиотеки".