Вие сте тук

Get Online Week 2013 ще създаде местни коалиции за цифрови работни места

Над 20% от европейците са млади, безработни и не са наясно с факта, че до 2015 г. около 800 000 работни места в сферата на ИКТ ще останат незаети, ако търсещите работа не придобият нужните на индустрията умения за работа с ИКТ. За да се намали несъответствието между търсенето и предлагането, кампанията Get Online Week („Седмица онлайн“) 2013 г. (www.getonlineweek.eu), която ще се проведе от Телецентър Европа между 18-24 март 2013 г., ще се съсредоточи върху младите хора, с дейности, които ще ги насърчават да започнат кариера в областта на ИКТ.
 
Get Online Week 2013 ще се проведе в около 10 000 европейски ИКТ центрове за обучение (известен също като „телецентрове“) в обществения библиотеки, неправителствени организации, училища и общински организации, разположени както в градски, така и в селски райони. Национални партньори на кампанията от почти 30 страни са обединили усилия и ще се възползват от иновативни инструменти за заетост, за да мотивират повече млади хора да придобият компютърни квалификации. По време на кампанията младите безработни хора ще бъдат насърчавани да преминат през обучения и ще бъдат информирани за схеми за сертифициране, признаващи техните неофициално придобити умения.
 
Кампанията се организира от Телецентър Европа – организация, която представлява 37 местни мрежови организации от 27 европейски страни и която се подкрепя от Get Online Week Alliance – група, състояща се от Accenture, Liberty Glboal и Microsoft. За провеждане на Get Online Week на местно ниво, националните партньори на кампанията са създали многостранни коалиции с местните власти, ИКТ сектора, училища и университети в съвместно усилие за привличане на млади хора в областта на ИКТ.

Кампанията Get Online Week се провежда за трета поредна година в България. Тази година всеки, който желае да се включи в Get Online Week 2013, може да го направи, като тества безплатно своите начални ИТ знания. Тестът е част инициативата по време на седмицата „My online journey“, Skillage тест (www.skillage.eu). Той дава отговор на въпроса: "ИТ готови ли сте да ви наемат?" Партньори на седмицата са Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" (ЕСМИС) към МТИТС, Сдружение „Българска библиотечно-информационна асоциация” (ББИА) и Програма "Глоб@лни библиотеки - България".

Ако желаете да се включите в Get Online Week и да направите теста, посетете www.skillage.eu. Тестът има версия на български език, която можете да изберете на сайта на теста.

Ключови думи: