Вие сте тук

Конкурс за консултант по е-Образование

Програма "Глоб@лни библиотеки - България", съвместна инициатива на Министерство на културата и Програма на ООН за развитие, набира кандидати за консултант по е-Образование, като част от работата по разработване на е-Услуги в целевите библиотеки по програмата.

Изискванията към кандидатите са посочени в приложеното Задание за работа (TOR e-Services Consultant).

Изпращайте подробно CV и мотивационно писмо на български език до 3 април 2013г. (сряда) на: advocacy@glbulgaria.net. Екипът на програмата ще се свърже само с избраните кандидати, с които ще бъде проведено интервю.