Вие сте тук

Подадена кандидатура за включване на български библиотекари в програма на центъра "Мортенсън", САЩ

На 29 януари 2010 г. Звеното за управление на програма "Глоб@ални библиотеки - България" подаде проектно предложение от името на програмата и партньорите за участие на български библиотекари в Програма за обучение на лидери и иноватори от библиотечния сектор в Центъра за международни библиотечни програми „Мортенсън" в Илиноис, САЩ.

В телефонно интервю с екипа на център "Мортенсън", Станимир Кискинов, специалист по фондонабиране и застъпничество и Анна Попова, ръководител библиотечни услуги предоставиха допълнителна информация за визията за развитие на обществените библиотеки в България, за организацията на работа по програмата, за взаимодействието с партньорите.

Резултатът от конкурса ще бъде обявен в края на месец март 2010 г.