Вие сте тук

Информационен бюлетин март 2013 г.

Информационен бюлетин март 2013 г.

LOGO

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Обобщена информация за дейностите по Програма "Глоб@лни библиотеки - България"
през месец март 2013 г.

 

@ Нови Е-услуги в библиотеката

 
Новите технологии и новите Е-услуги вдъхват нов живот на библиотеките и техните потребители. Библиотеката отдавна не е само място за заемане на книги, а вече предоставя достъп до разнородна информация и електронни услуги.

Тук Ви разказваме някои от най-интересните истории за нови Е-услуги в библиотеките. Представяме Ви наградените в конкурсa Глоб@лни библиотеки - България: място за електронно включване в категория Е-достъп - предоставяне на електронен достъп на хора с увреждания, хора със специални потребности и групи в риск.

На второ място е класирана Регионална библиотека "Любен Каравелов", гр. Русе и техните обучения по информационни и комуникационни технологии (ИКТ) за хора с увреждания. Историята ни разказва директорът на библиотеката Теодора Евтимова:

"Регионална библиотека „Любен Каравелов”, гр.Русе е място за достъп до информация за всички членове на общността, а предоставянето на достъп до е-информация е сред приоритетите в политиката на библиотеката.
Общият брой на хората с трайно намалена работоспособност (над 50 % инвалидност) в Русе е 14 595, или близо 10% от населението на града. Голяма част от тях споделиха, че не умеят да работят с компютър, но биха желали да се научат.
На база на изразените потребности разработихме идеята за реализиране на проект “МОГА - МОЖЕЩИ, ОБУЧЕНИ, ГОРДИ, АКТИВНИ”.
Той е насочен към обучение на хора с увреждания (физически, зрителни, слухови, ментални) в начална компютърна грамотност и осигуряване на достъп до е-информация и ресурси.
Целите на проект МОГА са насочени към придобиване на практически умения за работа с компютър и Интернет на хората с увреждания и преодоляване на тяхната социална изолация, породена от липса на възможности за общуване в съвременната информационна среда и увеличаване обхвата на ползващите услугите на библиотеката. 
Партньор на библиотеката по проекта е Регионалната организация на Съюза на инвалидите в България в гр. Русе.
Заниманията се провеждат в обучителния център на Регионална библиотека „Любен Каравелов”, оборудван по програма Глоб@лни библиотеки – България. Обучител е Ирена Линкова – библиотекар в сектор „Изкуство” на библиотеката, която работи като доброволец в обучителния център. Учебният материал е разработен за абсолютно начинаещи потребители, като за целта започнахме с упражнения за управление на мишката чрез демонстриране на играта Мостове. За по-лесно усвояване на умения за работа с клавиатурата разработихме Клавиатурата и клавишни комбинации - забавен наръчник за начинаещи, който предоставихме на курсистите в печатна и електронна форма. Постепенно усложнявахме материала – обучаемите научиха как да създават файл, да организират папка, да пишат официален документ. След придобиването на базови знания за работа с компютър преминахме към овладяване на материала за Интернет - да търсят информация в Интернет и да я запазват като файл и на външен носител. Всички обучаеми създадоха своя електронна поща, регистрираха се в Skype.

Ето с какво проектът „МОГА” промени живота на преминалите обучението:
1. МОГАТ да ползват новите технологии: Донка Тотева  - 78 г./със слухово увреждане,  дългогодишна читателка на библиотеката/: „Има още много да се гледа, търси и чете, особено с новите възможности, които ни дадохте. За знанието възраст няма.”
2. ОБУЧЕНИ да се свързват със своите роднини: Мария Христова 73 г. /с двигателно увреждане/: „Вече имам компютър в дома си и много се забавлявам – чета новините, проверявам сметките си за ток, вода, отопление и т. н. Разменям електронни писма с роднини, а внуците ми се гордеят с баба си. Очаквам курс за надграждане на знанията.”; Корнелия Раева 81 г. /със слухово и двигателно увреждане/: „Децата ми обещаха подарък компютър след като разбраха, че ходя на курс. Електронното писмо, което получих от внучката ми: „Браво, бабо!” беше много вълнуващо. Аз говоря английски и унгарски, мога да ползвам материали от Интернет на тези езици и ми е интересно.”
3. ГОРДИ, че са преодолели социалната изолация и изостаналост: Маринка Петрова 61 г. /с малформация на дясната ръка по рождение/: „С малко страх, но и с голямо желание се включих в обучението по ИКТ. Сега съм по-уверена, когато младите около мен говорят за Интернет и компютри, и не се чувствам  човек от миналия век.”
4. АКТИВНИ в комуникацията и общуването чрез новите технологии
Васко Ятански 63 г. /със слухово увреждане/: „Почти всеки ден ползвам ИКТ базата на библиотеката. Търся си работа чрез Интернет, пиша по Skype с дъщеря си в Испания и със сестра си в Англия. Регистрирах се във Facebook. Разширих комуникационните и информационните си възможности.”
„МОГА” за тези хора е ключ към по-независим живот и връзка с глобалното информационно общество.
Вергиния Трайкова: „Редовно влизам в сайта на библиотеката. Търся и намирам необходимата ми литература. Проверявам срока за връщане, презаписвам по Skype и по електронна поща.”

 
 
 • Уебинар в библиотеката
   
През месец март продължи инициативата "Уебинар в библиотеката". Уебинарът прдставлява онлайн семинар, който достига по електронен пут до участниците с помощта на ИКТ.

На 19 март, 2013 г. от офиса на Програма Глоб@лни библиотеки - България се проведе уебинар на тема:
„Безплатно и платено съдържание в Интернет. Авторски права и кино"

Лектори в уебинара бяха Мира Сталева - зам. директор на София филм фест и Мариана Андреева,  юридически съветник във Филмаутор.

Сред основните теми бяха:

 • Кое съдържание е достъпно безплатно?
 • Кое съдържание е защитено с авторско право?
 • Кино продукти в интернет и как да ги достъпваме?

В уебинара взеха участие близо 60 библиотеки от цялата страна.

На 22 март, 2013 г. Регионална библиотека "Дора Габе", гр. Добрич беше домакин на уебинар по Е-здраве на тема:

"Профилактика на заразните болести - туберкулоза"

Лектор на събитието беше д-р Людмила Бердж - директор на дирекция "Профилактика на болестите и промоция на здравето" в Регионална здравна инспекция - Добрич.
Сред основните теми на уебинара бяха:

 • Коя е "Жълтата гостенка"?
 • 24 март - Световен ден за борба с тубекулозата;
 • Причинителят на туберкулозата е...
 • Начини на заразяване;
 • Рискови фактори;
 • Профилактика на тубекулозата;
 • Лечение - основни принципи;

В уебинара се включиха 8 библиотеки от област Добрич с общо 75 участници на възраст 14-60 години.

 

 
Уебинар на тема "Профилактика на заразните болести - туберкулоза", домакинстван от Регионална библиотека "Дора Габе", гр. Добрич, 22 март, 2012 г.
 
 

@ Компонент "Обучение"

 
Приключи конкурсът за участие в „Работилница за идеи на млади библиотекари”, която ще се проведе на 10-12 април, 2013 г. Получени са 39 кандидатури от цялата страна.  Участие в работилницата ще вземат както млади библиотекари от цялата страна, така и студенти от Университета по библиотекознание и информационни технологии в София.

Сред основните цели на работилницата са:

 • Повишаване на капацитета и инициативността на младите библиотекари;
 • Мотивиране на младите библиотекари  от целевите библиотеки да предлагат и прилагат иновативни идеи и инициативи в своите библиотеки;
 • Набиране на  идеи за иновативни услуги / инициативи в библиотеките;
 • Стимулиране на устойчивостта на програмата чрез активното включване на млади професионалисти;

 

 
   
 
Лого на Работилницата за млади библиотекари
 
 

Приключи работата по онлайн платформата за обучение. Тя е вече достъпна за ползване от библиотекари от целевите библиотеки чрез:
http://edu.glbulgaria.bg/ 
Достъпните модули са:
- Информационни и комуникационни технологии;
- Услуги в модерната библиотека; 

Предстои добавянето на нови обучителни модули, както и отварянето на платформата за повече потребители.
Беше проведено обучение на Звеното за управление на програмата за използване на онлайн платформата за обучение.

През месец март бяха разпространени учебните материали за обученията през 2013 г. – бяха изпратени общо 3177 учебника и над 5100 сертификата. Част от пратката беше и софтуерът, необходим  за обучение на граждани със зрителни увреждания предоставен от фондация „Хоризонти”.
Започна новият сезон на обученията за библиотекари и групи граждани със специални потребности – през месеца бяха проведени 53 обучения.

 
 

@ Комуникации и застъпничество

 
 • Партньорство с Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ)

През месец март бяха проведени серия от срещи с представители на Българска агенцията по безопасност на храните (БАБХ).
БАБХ се обърна към Програма „Глоб@лни библиотеки –България” с молба за подкрепа при провеждането на информационна кампания, насочена  към фермерите – млекопроизводители.
 
Целта на кампанията е да информира фермерите за това как да добиват качествено мляко, съгласно изискванията на европейското и българското законодателство.
 
Чрез своите 960 библиотеки, 681 от които са разположени в села, информацията за кампанията на БАБХ се очаква да достигне до фермерите и в най-отдалечените райони на страната.
Планира се провеждането на серия от информационни уебинари, домакинствани и подпомагани от библиотеки по програмата, чрез които БАБХ да разпространи информацията до българските млекопроизводители.
 
 

 • Партньорство с Министерство на образованието, младежта и науката (МОМН)

Програма Глоб@лни библиотеки - България подпомага Министерство на образованието, младежта и науката, при провеждането и популяризирането на инициативата "Отворени врати за учене на възрастни" . Библиотеките, като институции с дейности за неформално обучение на възрастни, могат да кандидатстват за класиране на 12 броя практики за учене на възрастни, които ще бъдат популяризирани чрез: публикуване на електронната страница на проекта (http://lll.mon.bg/) , представяне на практиката в рамките на 6 регионални конференции и включване във филм за ученето на възрастни в България. Класираните участници ще получат средства в размер на 585 лв. за представяне на практиките в рамките на инициативата „Отворени врати за ученето на възрастни"
За повече информация и критерии за подбор на институции може да посетите страницата на проекта: http://lll.mon.bg/?page_id=68 

 • "Форуми за местно развитие 2013 г."

На 28 март, четвъртък в офиса на Звеното за уравление на програмата се проведе уебинар на тема:
Сред основните теми на уебинара бяха:

 • Цели на форумите за местно развитие
 • Приоритетни тематични направления на Програма „Глобални библиотеки – България” за форумите
 • Кои са важните и необходими участници
 • Дизайн и дневен ред на форумите
 • Съгласуване и одобрение за провеждане на форума

Презентация направи Ръководителят на програмата - Трендафил Меретев.

 • Конкурс за консултант по е-образование

През месец март беше изготвено задание за работа на консултант по разработване и внедряване на иновативни услуги в сферата на е-Образованието. Беше публикувана обява и започна набирането на кандидатури.
Очаква се консултантът да подпомага библиотеките при утвърждаването им като центрове за учене през целия живот и разработването и предлагането на релевантни електронни услуги.
 

През месец март, 2013 г. се проведе тържественото честване на 130-годишнината от създаването на Регионална библиотека "Пенчо Славейков", гр. Варна. Представител на Програма Глоб@лни библиотеки - България беше Николай Марков, регионален мениджър, който поднесе поздравителен адрес и плакет по случая. 
Глоб@лни библиотеки - България поздравяват екипа на библиотеката с пожелание за още много плодотворни години в полза на общността.

 

Честване на 130-годишнината на Регионална библиотека "Пенчо Славейков", гр. Варна, 21-22 март, 2013 г.
 
 

@ Портал www.glbulgaria.bg

 
Работата по системата за електронно обучение през март продължи с изготвяне на тестове към различните обучителни модули.
 
Приключи работата по раздела на портала на програмата, в който библиотекари и библиотечни потребители могат лесно да се информират за иновативни е-услуги на  библиотеките. За целта се проведе онлайн проучване с 83 участници. Всеки от тях посочи каква според него е най-удобната подредба на раздела. На базата на мненията и препоръките ще структурата на този раздел от портала беше оптимизирана. Разделът е достъпен с три подраздела:
 • е-Заетост
 • е-Здраве
 • е-Култура

 

За достъп до всички информационни ресурси, моля посетете:  http://www.glbulgaria.bg/bg/node/11064.

 
 

@ Мониторинг и оценка

 

Успешно приключване на първия етап от независимата външна оценка на програмата
 На 15 февруари 2013 г. стартира независимата външна оценка на програма „Глоб@лни библиотеки - България”. Целта е да бъде оценено изпълнението на програмата и резултатите от нея, съответствието им с програмните цели, ефективността и ефикасността на дейностите, както и потенциала за постигане на устойчивост след приключването на програмата.  През месец март, 2013 г., оценителният екип – г-н Едмънд Гейбъл, ръководител на екипа и г-н Дочо Михайлов, национален оценител, осъществиха срещи с екипа на програмата, представители на ПРООН, Министерство на културата, членовете на Управителния съвет на програмата и ключови партньорски институции на национално ниво, с които има подписани Споразумения за сътрудничество. Оценителите посетиха 15 целеви библиотеки, подбрани от тях на база независима извадка, с цел да се запознаят на място с дейността на библиотеките, осъществяваните от тях партньорства на местно ниво, както и да се срещнат с потребители на библиотеките. Оценката ще продължи до края на април, 2013 г., когато оценителите ще представят заключенията си в окончателен доклад по независимата външна оценка на програмата.
 
Пан-европейско проучване на обществените библиотеки 
В края на месец март, 2013 г., социологическа компания TNS в качеството на изпълнител на Пан-европейското проучване на ролята на обществените библиотеки, проведено в 17 държави-членки на ЕС в това число и България, официално оповести издаването на окончателния доклад от проучването и доклада за Република България. Данните от проучването ще бъдат използвани за застъпничество пред европейските и национални институции за по-тясно ангажиране с развитието на мрежата от обществени библиотеки като важен ресурс за адресиране на европейските и националните политики в сферата на дигиталното включване, социалната интеграция и неформалното образование. Предстои публикуване на резултатите от проучването на портала на програма Глоб@лни библиотеки – България след превода им на български език.
 
Онлайн анкета за проследяване ползваемостта на новите е-услуги от потребителите на целевите библиотеки 

От 20 март, 2013 г. стартира провеждането на онлайн анкета за проследяване ефекта от въвеждането на нови е-услуги за потребителите в целевите библиотеки в следните 3 тематични области – заетост, здраве и култура. Кампанията стартира пилотно в 7 области – Русе, Пловдив, Монтана, Враца, Видин, Варна, Добрич. Анкетата е достъпна на портала на програмата чрез бутона „Услуги за в@с”. Тя има за цел да проучи нагласите на потребителите към новите е-услуги в библиотеките, дали ги смятат за полезни и отговарящи на нуждите им и какъв е ефекта от тях. Първоначалните резултати от анкетата ще бъдат оповестени в края на месец април, 2013 г.
 
Планиране и подготовка на дизайна на предстоящата Финална оценка на въздействието по програмата

През месец март, 2013 г. приключи предварителната фаза по подготовката на процедурата за извършване на Финална оценка на въздействието на програмата. След избор на изпълнител, отговарящ на изискванията на техническото задание, се планира финалната оценка да бъде осъществена в периода юни – ноември 2013 г.

 

 
 

@ През м. април 2013 г. предстои

 
 • Провеждане на информационни уебинари с Българска агенция по безопасност на храните
 • Провеждане на уебинар по е-здраве в Регионална библиотека "Христо Смирненски", гр. Хасково
 • Кампания за събиране на тримесечните отчети от целевите библиотеки за периода 1 януари – 31 март 2013 г.;
 • Окончателен доклад от независимата външна оценка на програмата;
 • Пилотни резултати от онлайн анкета за проследяване ползваемостта на новите е-услуги от потребителите на целевите библиотеки;
 • Публикуване на окончателния доклад и доклада за Република България от Пан-европейско проучване на обществените библиотеки на портала на програмата;
 • През месеца ще се проведат  104 обучения за библиотекари и граждани със специални потребности;
 • Официално стартиране на платформата за онлайн обучение на библиотекари;
 • Провеждане на първата „Работилница за идеи на млади библиотекари” на 10-12 април; 
 
 
Изготвил: Десислава Маринова, Специалист връзки с обществеността
 

Контакти

Звено за управление на програмата
ул. "Христо Белчев" 1, ет. 6, София 1000, България
Тел.: (+359 2) 931 99 16, (+359 2) 981 27 08, (+359 892) 219 361
Факс: (+359 2) 931 99 17
e-mail: office@glbulgaria.net
www.glbulgaria.bg