Вие сте тук

Приключи проучването на нуждите на обществените библиотеки

Приключи двумесечното проучване на нуждите на обществените библиотеки по Програма "Глобални библиотеки - България", която има за цел да подготви проектно предложение пред Фондация "Бил и Мелинда Гейтс" за безплатен достъп до Интернет за гражданите. Бяха анкетирани 2350 библиотеки, с 850 повече от предвидените, поради големия интерес и заявена готовност за подпомагане на библиотеките от страна на читалищните настоятелства и местната власт.

В момента се обработват резултатите. През октомври 2008 година Звеното за управление на програмата ще обяви целевите библиотеки и пакетите от помощ, одобрени от Управителния съвет. Тази информация ще залегне в проектното предложение пред Фондацията, заедно с финансовите разчети за участието от страна на Фондацията, от една страна, и от българското правителство, от друга. Очаква се отговорът на Фондацията да бъде оповестен през месец Април 2009.

При положителен отговор, фазата на изпълнение ще започне през месец Юни 2009 г.