Вие сте тук

Работна среща на Звеното за управление на програмата и регионалните координатори

От 2 до 4 февруари 2010 г. във Велинград се проведе първата за годината работна среща на Звеното за управление на програмата, регионалните координатори и представители на Министерство на културата и ПРООН. На срещата бяха обсъдени методологията за избор на целеви библиотеки на Етап 2010, въпросите относно ИКТ оборудването, което предстои да бъде доставено в целевите библиотеки, текущите въпроси относно обучението, обучителната програма, застъпничеството и комуникациите, създаването на Обществен съвет, както и други текущи оперативни въпроси. Участниците в срещата проведоха и упражнения за работа в екип, които бяха както полезни, така и забавни.

work_meeting_DC_2_4_Feb_2010_small.jpg

team_building_DC_2_4_Feb_2010_small.jpg