Вие сте тук

Приключи набирането на кандидатури за обучители по пилотната фаза на програмата

На 8 февруари 2010 г. приключи набирането на документи от кандидати за обучители през пилотната фаза - 2010 от обучителния компонент на програма "Глоб@лни библиотеки - България". Получени са 550 кандидатури от цялата страна по четирите направления на обучение. Поради проявения голям интерес и броя постъпили CV-та, времето за тяхната обработка и по-нататъшна процедура на избор ще се удължи. Във възможно най-кратки срокове ще се свържем с одобрените по документи кандидати и те ще бъдат поканени на интервю.