Вие сте тук

Годишен отчет по фазата на изпълнение на програма "Глоб@лни библиотеки - България" (юни-декември 2009 г.) - резюме

Резюмето на Годишния отчет на България по програмата за 2009 г. е публикувано в раздел Отчети на портала на програма "Глоб@лни библиотеки - България".