Вие сте тук

Подписаните Споразумения за сътрудничество ще бъдат връчени на кметовете на 18 февруари 2010 г.

Подписаните от Министерство на културата и Програмата на ООН за развитие Споразумения за сътрудничество по програма „Глоб@лни библиотеки - България" ще бъдат връчени на кметовете на общините, в които се намират целевите библиотеки за Етап 2009, на 18 февруари 2010 г. в Пловдив по време на Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България. С подписите си ключовите партньори удостоверяват включването на библиотеките като целеви в програмата.

455 обществени библиотеки от 234 общини на страната бяха предложени за включване в първата фаза (Етап 2009) на Програма „Глоб@лни библиотеки - България". Кметовете на 230 общини подписаха Споразумения за сътрудничество по програмата. С подписите си те декларираха подкрепа за 450 библиотеки.

Три библиотеки, съответно от община Пловдив, община Бяла и община Антоново, ще подпишат тристранни споразумения с Министерство на културата и Програмата на ООН за развитие и също ще бъдат включени като целеви в Програма „Глоб@лни библиотеки - България".