Вие сте тук

Информационна кампания на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), насочена към фермерите – млекопроизводители

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) с подкрепата на Програма „Глобални библиотеки – България” провежда информационна кампания, насочена  към фермерите – млекопроизводители. Целта на кампанията е да информира фермерите за това как да добиват качествено мляко, съгласно изискванията на европейското и българското законодателство.
 
Чрез 959 библиотеки, 681 от които са разположени в села, информацията за кампанията на БАБХ се очаква да достигне до фермерите и в най-отдалечените райони на страната. На сайта на БАБХ е публикувана повече информация за кампанията.
 
Информационните срещи за фермерите ще се проведат във всички общини на територията на страната, по предварително изготвен график, който ще бъде публикуван на сайта на БАБХ.

Една от първите проведени срещи беше в Казанлък.
 
Освен провеждането на кампанията, БАБХ е в процес на разработване на електронни услуги за фермерите, които ще могат да се достъпват и чрез компютрите в библиотеките. Очаква се това да стане възможно от началото на 2014 г.