Вие сте тук

„ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ – БЪЛГАРИЯ” ВРЪЧИ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО НА КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ С ПОДКРЕПЕНИ БИБЛИОТЕКИ ПО ПРОГРАМАТА

По време на проведеното на 18 февруари 2010 г. в Пловдив Общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България представители на програма „Глоб@лни библиотеки" връчиха официалните споразумения на кметовете на общини, в които има подкрепени библиотеки на Етап 2009. Г-н Трендафил Меретев, ръководител на програмата, запозна делегатите на събранието с успешния ход на инициативата и благодари за оказаната подкрепа от местните власти за 450-те библиотеки, одобрени на този етап. От името на Министерство на културата г-н Щерю Ножаров прочете приветствие до кметовете от ресорния за програмата зам.-министър в културното ведомство г-н Тодор Чобанов.

Бе направен публичен анонс за стартирането на втория кръг на програмата през месец март тази година. Изразена бе увереност, че ползотворното сътрудничество ще продължи и по време на набирането на библиотеки, кандидатстващи за включване в програмата на Етап 2010.

След кметските управи, одобрените на Етап 2009 библиотеки ще получат своя екземпляр от подписаните споразумения в рамките на следващите 10 работни дни.

NAMRB_18_Feb_2010_small.JPG