Вие сте тук

Предстои заседание на Управителния съвет на програмата

На 24 февруари в сградата на Министерство на културата предстои първото за 2010 г. заседание на Управителния съвет на Програма „Глоб@лни библиотеки - България". Срещата ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Отчет по програмата (фаза на изпълнение) за периода юни - декември 2009 г.
  2. Приемане на актуализирания работен план за 2010 г.
  3. Утвърждаване на ИКТ пакети за целевите библиотеки по Етап 2009
  4. Утвърждаване на процедура и методология за избор на целеви библиотеки по Етап 2010
  5. Одобряване на концепция за изпълнение на компонент обучение - пилотна фаза 2010 г.