Вие сте тук

Често задавани въпроси относно кандидатстването за Етап 2010

Тук ще намерите отговорите на често задавани въпроси относно кандидатстването за включване в Етап 2010 на програмата.


1. Класираните резерви от първи етап на програмата също ли трябва да попълнят новите формуляри за участие?

Не е задължително. Преценката за това дали да попълва отново формуляра решава всяка библиотека индивидуално.

В документите за кандидатстване по програмата за Етап 2010 в точка 3.4 Стратегически съображения за Етап 2010 е записано в подточка 2 и подточка 3:

„2. Съгласно решение на Управителния съвет на програмата от 14 октомври 2009 г., библиотеките, гласувани като резерви за Етап 2009, не попълват нови формуляри и не се оценяват повторно за Етап 2010. Резервите за Етап 2009 се препоръчват като целеви за Етап 2010 при условие, че:

  • - фигурират в общинската кандидатура за Етап 2010;
  • - включването им като целеви отговаря на водещите принципи на програмата и на стратегическите съображения за Етап 2010;
  • - отговарят на задължителните изисквания за включване в програмата.

3.При желание, библиотека / читалище от списъка на резервите за Етап 2009 може да попълни формуляри за Етап 2010 за получаване на нова точкова оценка."

2. Трябва ли да се прилага допълнително писмо за подкрепа на общината към документите за Етап 2010 г.?

В документите за кандидатстване по програмата за Етап 2010 на страница 12 от Формуляр № 1 под таблицата, в която трябва да бъдат изброени библиотеките, които общината подкрепя е записано:

„С настоящото декларирам намерение на общината за сключване на споразумения за сътрудничество по програмата за гореизброените библиотеки."

След това изречение следва подписът на кмета на общината, с което се удостоверява  подкрепата на общината за тези библиотеки при подаването на кандидатурите за включване в програмата на Етап 2010.

3. Трябва ли да се прилага допълнително писмо от ръководството на читалището или от настоятелството на читалището, в което то да декларира подкрепата си за участие на библиотеката в програмата?

В документите за кандидатстване по програмата за Етап 2010, страница 16 от Формуляр №2, съдържащ данните на библиотеката, трябва да бъде подписана от председателя на читалищното настоятелство, с което се удостоверява подкрепата на читалищното настоятелство за кандидатурата на библиотеката по проекта.

4. Трябва ли да се прилага допълнително мотивационно писмо от библиотека към документите за Етап 2010 г.?

Такова писмо не е задължително за кандидатстване по програмата на Етап 2010. Ако служителите на библиотеката смятат, че могат да изразят в допълнително писмо желанието си за участие в по-обемен формат, могат да приложат такова писмо.