Вие сте тук

Продължава обучението на библиотекари по Програма "Глоб@лни библиотеки - България"

Обучение по Направление 5
Обучение по Направление 5
Обучение по Направление 5
Обучение по Направление 5
Обучение по Направление 5

НЧ "Христо Ботев - 1872 " и Програма "Глоб@лни библиотеки - България" провежда  обучение на библиотекари от 15.ІV.2013 г. - 19.ІV.2013г.  в компютърната зала на библиотеката.
Библиотекари от общините Нови пазар, Никола Козлево, Каспичан и Каолиново се обучават по Направление 5: Застъпничество, набиране на средства и разработване на проекти. Целта е да се обучат в организирането на застъпнически кампании и разработването на проекти.
Обучител: Емилия Атанасова - главен библиотекар в библиотеката при Читалище "Слънце - 1879" гр. Ихтиман.