Вие сте тук

Първото обучение по начална компютърна грамотност за граждани със специфични потребности в Регионална библиотека „Н.Фурнаджиев” – гр. Пазарджик

В Регионална библиотека „Н.Фурнаджиев”- от 15.04 до19.04.2013.г включително, се провежда първото обучение по начална компютърна грамотност за граждани със специфични потребности. Обучението е по Програма "Глоб@лни библиотеки - България" и цели приобщаване на по-голям кръг от хора към неограничените възможности за работа с компютър и интернет.В него са включени 7 човека от Сдружение „Човеколюбие” – Пазарджик, с обучител Камен Мицев