Вие сте тук

Първо заседание на Управителния съвет за 2010 г.

Първото заседание на Управителния съвет на програмата за 2010 г. се проведе в Министерство на културата на 24 февруари. На него бяха приети отчетът за програмата за периода юни-декември 2009 г. и актуализираният работен план за 2010 г.

УС утвърди процедурата и методологията за избор на целеви библиотеки за Етап 2010, както и ИКТ пакетите за целевите библиотеки по Етап 2009. Беше разгледана и одобрена и концепцията за изпълнение на компонент обучение през пилотната фаза - 2010 година.