Вие сте тук

Екип на програмата посети седем регионални библиотеки

Представители на Звеното за управление на Програма „Глоб@лни библиотеки - България", на Министерство на културата и на Програмата на ООН за развитие посетиха седем регионални библиотеки в периода 8-10 март 2010 г. Целта на посещенията беше установяване на стандарти и задължителни изисквания, на които да отговарят обучителните центрове по програмата. Посетени бяха регионалните библиотеки в Ловеч, Габрово, Велико Търново, Казанлък, Стара Загора, Ямбол и Хасково.