Вие сте тук

Библиотека при НЧ "Добра Надежда"-с. Карайсен

ID на библиотеката: 
308
Вид на библиотеката: 
читалищна
Вид населено място: 
село
Населено място: 
с. Караисен, п.к. 5230
Община: 
Павликени
Телефон: 
06132/2547
Етап: 
2 009
ИКТ пакет: 
4