Вие сте тук

Kритерии за съставяне на кратки списъци с кандидати за обучители по 4-те направления на компонент Обучение

На тази страница можете да видите критериите за съставяне на кратки списъци с кандидати за обучители по четирите тематични направления на компонент Обучение.

pdf.gifKритерии за съставяне на кратки списъци с кандидати за обучители по 4-те направления на компонент Обучение (203.51 KB)