Вие сте тук

Новите информационни технологии в обществената библиотека - фактор за ученето през целия живот

На 22 и 23 ноември 2012 г. в Национален рехабилитационен център „Св. Георги” – гр. Поморие се проведе регионалната тематична среща на библиотекарите от Бургаска област „Новите информационни технологии в обществената библиотека - фактор за учене през целия живот”.

На срещата присъстваха библиотекари, читалищни секретари, представители на общински администрации от 39 целеви библиотеки по програма „Глоб@лни библиотеки - България" от 13 общини на Бургаска област.

Срещата бе открита от регионалния координатор по програма „Глоб@лни библиотеки - България" и директор на Регионална библиотека „П. К. Яворов“ – г-жа Наталия Коцева. Поздравление от името на домакините поднесе заместник кмета на Община Поморие – г-жа Диана Апостолова.

Водеща презентация на срещата бе на регионалния мениджър Красимир Христов за Е- Услугите  в обществените библиотеки. Той визира основните направления в осъществяване целите на Програма „Глобални библиотеки” - превръщането им в информационни центрове и място за равен и свободен достъп до Интернет за всички граждани.

Информация и демонстрация за приложението на QR кодове поднесе управителят на Областния информационен център в Бургас -  г-жа Росица Младенова.

Работата продължи със успешните практики на г-жа Светлана Пеева от читалище „Светлина” в Поморие за информационните уроци, които провежда с ученици до 8-ми клас. Тя сподели опита си в подпомагане на учениците в ежедневната им подготовка на учебните уроци чрез сайтове насочени в тази област. Библиотеката е подпомогнала своите малки читатели в участието им в е-щафетата с героите на Роалд Дал, организирана в Интернет, спечелила 5 награди. Своята работя тя илюстрира и с успешните си презентации пред учениците за българските писатели и по темата „Писменост и книги”.

„Чудният свят на Интернет” бе темата представена от г-жа Катя Димитрова от читалището в с. Рудник, която визира индивидуалната си работа с възрастни потребители. Акцент са трудностите, които е срещнала при обучението на тази категория читатели. С много търпение, разбиране и внимание от нейна страна към тях (повечето 60 годишни), те са преодолели своята неувереност и страхове и вече спокойно ползват Интернет за търсене на здравна информация, по-младите за работа, административни услуги, социалните мрежи, Skype и др.

Темата за обучението на възрастни в областта на ИКТ бе допълнена с опита на Регионална библиотека „П. К. Яворов“ в презентацията на г-жа Златина Георгиева: „Никога не е късно”. Обучителните курсове на известни интелектуалци от Бургас, вече пенсионери, намират широк отзвук сред бургаската общественост, а библиотеката извоюва по-високо доверие сред представите на възрастните читатели, печели нови приятели и застъпници на своята кауза.

В края на работната програма за деня, г-н Красимир Христов организира практическо занимание по групи за разработване на иновативни услуги.

Денят завърши с посещение на най-новата и модерна читалищна сграда в България, тази на читалище „Просвета 1888”, разположена в историческата част на град Поморие. Любезните домакини прожектираха атрактивно слайдшоу за историята на своето читалище и най-вълнуващите моменти от неговата дейност. Читалището е организатор на Националните литературни празници „Яворови дни”.

Вечерта отново поднесе приятни изненади за участниците. Любителският състав към читалище „Просвета” изнесе прекрасен спектакъл „Поморийци във времето”. С много усмивки, шеги и танци вечерта премина неусетно.

Вторият ден от срещата започна с презентация на проекта на Регионална библиотека „П. К. Яворов“ гр. Бургас - „Електронно читателче”. Десет от малките участници в проекта сами презентираха своята дейност. След това показаха, че не само обичат книжките, но са и добри актьори, като изиграха кратката пиеса „Дивите патици”,  облечени в специални костюми и подходяща сценография. Своите впечатления и мисли в реализацията на проекта сподели и партньорката на Регионална библиотека „П. К. Яворов“ – г-жа Николина Гавраилова от Детско студио „Познайко”. Г-жа Теодора Иванова - библиотекар от регионалната библиотека в кратко експозе запозна аудиторията с представянето на проекта във Варшава. За техническото обезпечаване на проекта говори г-н Стоян Стоянов - автор на специално създадения сайт.

Емоционалният градус на конференцията се вдигна още повече с представянето от г-жа Станислава Михайлова на другия проект на Регионална библиотека „П. К. Яворов“ - „Животът продължава” - електронен достъп на хора с увреждания. Проектът спечели трета награда в категория „Е-достъп“ на Националния форум „Глоб@лни библиотеки - България: място за електронно включване” за организирането на два обучителни курса за придобиване на информационни и компютърни умения на хора с онкологични заболявания.

Г-жа Джемиле Мухарем, библиотекар в едно от най-отдалечените и малки села - Добра поляна сподели своя добър опит при работа с деца. От малката и неугледна библиотека, благодарение на програма „Глоб@лни библиотеки - България", тя превръща пространството на книгите в любимо място за децата. Летни четения, игри, ежедневно подготвяне на училищните уроци - всичко това днес се случва в с. Добра поляна, благодарение на активна ѝ помощ и знанията, които е придобила на обучителните курсове.

Професионално предизвикателство към колегите отправи г-жа Христина Николова  от читалищната библиотека в кв. Долно Езерово. Нейните открити уроци в библиотеката, където децата сами изработват и презентират учебното съдържание, провокирани от самата нея  с разнообразни интерактивни игри, състезания, викторини са стимулирали творческите способности у децата и тя е постигна завиден успех сред своите потребители. Нейните читатели са носители на различни национални награди в страната за ученическо творчество.

„Моята библиотека“ - така бе озаглавила г-жа Донка Костадинова от читалището в к-с Изгрев – гр. Бургас. Нейният и на колежката й успешен опит е при работа с ученици горен курс от малцинствена група. Тази група ученици, учещи в ПГХТ „Акад.  Н. Зелински”, вече е толкова приобщена  към библиотеката, че изразът „МОЯ“ - звучи искрено, с благодарност и убеденост, че библиотеката  е мястото, без което не биха могли да завършат средното си образование.

Финалната презентация бе посветена на  добрите постижения на г-жа Йовка Мутафова от с. Люляково  при работа с изоставащи ученици. Привлечени от възможността да играят компютърни игри в библиотеката, но с много лоши учебни резултати и неглижирани от своите родители, тази категория ученици се превръща в предизвикателство пред  библиотекарката и тя активно да се намесва в тяхното обучение. В крайна сметка цялата група завършва успешно учебната година без слаба оценка. Добрият резултат е и най-голямото удовлетворение на Йовка.

Най-често допусканите грешки при ежедневната работа с компютър и как да не ги повтаряме, бе изказването с практическа насоченост на г-н Здравко Згуров - ИТ специалист, който доброволно участва в посещенията на целевите библиотеки по инвентаризация на техническото оборудване.

След приключване на обявените в програма теми, регионалният координатор направи обобщение за добрите практики във всички библиотеки от Бургаска област, които са целеви в програма „Глоб@лни библиотеки - България“, като насърчи участниците в срещата за повече активност и гласност на новостите в своята практика.

В края на срещата бяха зададени въпроси, свързани с реализацията на програмата  през 2013 г. и след това.

Г-н Красимир Христов отговори на зададените въпроси и сподели близките перспективи пред библиотеките, реализиращи програма „Глоб@лни библиотеки - България“.