Вие сте тук

Конкурс за презентация на урок на интерактивна дъска в РБ "Дора Габе" Добрич

На 15 май 2013 г. в Интерактивния кабинет на Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе Конкурс за презентация на урок на интерактивна дъска между различни добрички училища. Организатори на проявата са Ротари клуб – Добрич, отдел „Образование и култура” при Община град Добрич и библиотеката. Интерактивният кабинет е дарение за регионалната библиотека от Ротари клуб – Добрич и е на разположение на учителите и учениците от града за разнообразни образователни дейности, осъществени с помощта на съвременните технологии. Жури в състав Нейчо Нейчев – началник отдел «Образование и култура» при община град Добрич, Павел Павлов – представител на Ротари клуб Добрич и Пенка Христова – директор на регионалната библиотека оценяваха участниците.
 
В конкурса се включиха СОУ „Димитър Талев”, ПМГ „Иван Вазов”, ОУ „Христо Ботев”, ХГ „Св. Св. Кирил и Методий” и СОУ „Любен Каравелов”, които се състезаваха в две направления Природо-математическо и Хуманитарно. С помощта на своите учители ученици от две възрастови групи 5-8 клас и 9-12 клас демонстрираха знания и умение да подготвят и представят пред публика своите презентации. Темите, по които учениците се подготвиха бяха „видове химични съединения”, „Развивка на правоъгълен паралелепипед, лица на околна и пълна повърхнина”, „признаци за делимост на числата” „Прости и съставни числа” „Алгоритъм на Евклид”, „по следите на делимостта”, „националните паркове в България” „Графика-функция”, „Невербална комуникация”, „Природните феномени на Северна Америка”, „Здравни познания и хигиена на кръвоносната система”, „Кръвоносната система при човека. Кръвообръщение”   Преподаватели представиха възможностите на интерактивната дъска  в учебния процес.
 Конкурсът бе интересно предизвикателство пред учители и ученици.
 
Резултатите от ученическото състезание ще бъдат оповестени в навечерието на празника на славянската писменост и на българската просвета и култура - 24 май.
 
Конкурсът за презентация на урок на интерактивна дъска, иницииран от Ротари клуб – Добрич съвпадна с приятно събитие за ротарианците в Добрич, които получиха годишната библиотечна награда на Българска библиотечно-информационна асоциация за 2012 в категория „Подкрепа за библиотеките”. Ротари клуб Добрич организира през 2012 г. благотворително събитие за набиране на средства за оборудване на интерактивен кабинет в Регионална библиотека „Дора Габе“ на стойност 20 000 лв. Кабинетът е на разположение на всички ученици,  учители и граждани. Той е място за популяризиране и обмяна на опит чрез модерни, интерактивни форми на образование и обучение.

Годишните библиотечни награди на ББИА бяха обявени на тържество по случай откриването на Националната библиотечна седмица на 14 май 2013 г. в Софийска градска художествена галерия. В същата категория с номинации са Дамски лайънс клуб – Тракия, Пазарджик и Райфайзенбанк.