Вие сте тук

НЧ"Добра Надежда-1896" с.Караисен

НЧ"Добра Надежда-1896" с.Караисен

Адрес: 
с.Карайсен,общ.Павликени
Населено място: 
с.Карайсен,общ.Павликени, обл.Велико Търново, СЦРП
Телефон: 
0888282636
Лице за контакти: 
Галя Атанасова Личева
Собственост: 
общинска собственост
Натовареност и работно време: 
не много често-за тържества,празници,събрания и др.
Данни за залата: 
Ширина: 250 м
Състояние на сцената: 
Задоволително
Бележки относно състоянието на сцената: 
сцената е в добро състояние,но няма никакво отопление,през зимния период е много студено
Състояние на техниката: 
Задоволително
Бележки относно състоянието на техниката: 
-
Брой прожектори: 
2
Местоположение на прожекторите: 
Над сцената
Подвижни или статични са прожекторите: 
Статични
Тип пулт на озвучаването: 
Аналогов
Брой колони: 
2
Местоположение на колоните: 
На сцената
Брой и вид микрофони: 
2
Тип завеса: 
Ръчна
Размери на аванссцената:: 
40
Кръг: 
2
При наличие на кръг, моля, уточнете диаметър и скорост(и)!: 
-
Пропадала: 
2
При наличие на пропадала, моля, уточнете тяхното наличие и местоположение!: 
От двете страни на сцената - стълби
Коли (наличие и брой): 
6
Чиги (наличие и брой): 
чигите са ръчни - 5 броя
С оглед на декорите: 
не
С оглед на актьорите: 
2 броя гримьорни,-достъп до сцената
Брой гримьорни: 
2
Брой джобове: 
1
Настилка на сцената: 
дъски
Разположение на местата за зрителите: 
Амфитеатрално
Прожекционен екран: 
2
Затъмнение на залата: 
Да
Обслужващ технически персонал (бр.): 
0.0
Условия и ограничения за ползване: 
не,нсяма