Вие сте тук

Мишката и книжката - възможното приятелство

На 13 и 14 декември 2012 г., в хотел “Ретро”, гр. Хасково се проведе регионална тематична среща, организирана съвместно с целевите обществени библиотеки от областите Хасково и Кърджали, с подкрепата на  Програма „Глоб@лни библиотеки - България”. Темата на срещата бе „МИШКАТА И КНИЖКАТА – ВЪЗМОЖНОТО ПРИЯТЕЛСТВО”, чрез която се постави акцент върху презентиране на добри практики и иновативността в работата на целевите библиотеки.


В срещата участваха 80 библиотечни специалисти от целевите библиотеки в двете области, представители на  местната изпълнителна и законодателна власт, сродни културни институти, сдружения и неправителствени организации, с които библиотеките от областите успешно си партнират. От Звеното за управление на Програма „Глоб@лни библиотеки - България” в срещата взе активно участие регионалният мениджър Красимир Христов.

 Г-н Иван Иванов, председател на Общински съвет Хасково, поднесе приветствие към участниците в срещата, в което подчерта подкрепата на местната власт към идеята и целите на Програма “Глобални библиотеки – България”, както и към провеждането на форума. Модератори на трите сесии бяха съответно регионалните координатори на областите Хасково и Кърджали, както и регионалния мениджър Красимир Христов, който освен двете си презентации: „Програма „Глоб@лни библиотеки - България“ и промените в българските библиотеки” и „Нови идеи и перспективи в развитието на Програма „Глобални библиотеки – България“, ръководи и работата в малки групи „Иновативни услуги в библиотеките“. Няколко отворени схеми за насърчаване на заетостта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ бяха описани в рамките на темата „Заедно можем повече - възможности за нови партньорства“, изнесена от представител на Областен информационен център - Хасково. „Дигитална библиотека „Старо Хасково в Европеана“ (К. Страшникова, директор на РБ „Хр. Смирненски“); „Библиотеката - място за учене през целия живот и приобщаване на хората от всички възрасти към глобалното информационно общество” (Р. Димова, НЧ „П. К. Яворов“ - Хасково); „Библиотеки, компютри, читатели“ (Йълдъз Юсуф, НЧ „Огнище“, с. Стремци”, общ. Кърджали); „Книжката и мишката – приятелство до край“ (Десислава Трифонова, НЧ „П. Берон“, с. Странджево, общ. Крумовград); „ГБ П. Пенев - мост между поколенията, традициите и възможностите на съвремието” (В. Терзиева, библиотекар в ГБ „П. Пенев“, Димитровград);  „Традиции и иновации в малката обществена библиотека“ (В. Делчева, НЧ „Хр. Ботев“,общ. Стамболово) - бяха част от презентациите на двудневната тематична среща. Всички презентации бяха с различни теми, но си приличаха по едно - всеки показа новите идеи в работата на обществените целеви библиотеки, всеки разкри желанието за подкрепа към развитието на Програмата и още нещо - всички заедно изразиха огромното си удовлетворение от наученото и приложените в практиката знания от проведените обучения по места. Срещата премина при много добра организация, със споделени добри практики, с нови запознанства и приятелства, с изразеното от всички желания за още такива срещи.