Вие сте тук

Грантова схема за финансиране на иновативни проекти (ГСФИП) - актуална информация

Уважаеми кандидати по ГСФИП, Звеното за управление на програмата (ЗУП) има удоволствието да предостави на Вашето внимание актуална информация относно грантовата схема.
 
Общ брой на постъпилите кандидатури: 172
Кандидатури, допуснати до точкова оценка от външни експерти: 165
Кандидатури, недопуснати до точкова оценка: 7
 
Одобрени за финансиране от Комисията: 95 проекта на обща стойност 552 000 лв.
Списък на одобрените проекти
 
Предстои:  подписване на Споразуменията за грантово финансиране от Министерство на културата, от ПРООН, от одобрените кандидати и авансов превод на грантовите средства.

Ключови думи: