Вие сте тук

Информационен бюлетин май 2013 г.

Информационен бюлетин май 2013 г.

LOGO

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Обобщена информация за дейностите по Програма "Глоб@лни библиотеки - България"
през месец май 2013 г.

 
 

@ Нови Е-услуги в библиотеките

 
Нови, базирани на информационни технологии услуги в полза на гражданите вече се предлагат в много библиотеки по програмата. Услугите се разработват и предоставят в отговор на нуждите на гражданите с помощта на библиотекарите, техниката по Програма "Глоб@лни библиотеки - България", партньорски организации.
В предходните няколко бюлетина разгледахме нови Е-услуги в библиотеките, предоставящи електронен дотъп на хора в неравностойно положение. С настоящото издание преминаваме към темата Е-заетост, която силно вълнува потребителите в библиотеките, а и всеки един от нас. Тук ще разгледаме различни услуги, базирани на информационни и комуникационни технологии, които подпомагат професионалното обучение, развитие и реализация на гражданите с помощта на обществените библиотеки. 

В конкурс "Глоб@лни библиотеки - България: място за електронно включване" бяха отличени 4 библиотеки в категорията Е-заетост. Трето място е присъдено на библиотеката при Народно читалище "Просвета - 1942", с. Лясково, общ. Девин, обл. Смолян за инициативата "Да си помогнем в криза". Повече за инициативата разказва Христина Димитрова:

" Част I 

Беше проведена анкета от читалището сред населението на село Лясково на тема „Кой е най-наболелият проблем за Вас днес?”
Отговор:  Криза, безработица, безпаричие.
Така се роди идеята за инициативата. 20 човека, на различна възраст, редовно посещаващи библиотеката, изявиха желание да се включат. Насочихме вниманието им  към полезни сайтове за работа /jobs .bg, Агенция по заетостта – електронна трудова борса и др./  и кое е  основното и важното за доброто представяне на интервю.
 
Факти:

· Запознахме групата със сайтовете за търсене на работа и направихме регистрация в тях;
· Изтегляхме готови CV – та, попълвахме ги, използвайки Microsoft Word;
· Правихме регистрации в АБВ Поща и пращахме писма и документи;
· Използвайки ИКТ оборудването по Програма „Глобални библиотеки – България” сканирахме, принтирахме и копирахме документи;

Ефекти:

·  Светослав Сталев си намери работа в Полша: 
„Намерих си работа в Полша. Веднъж месечно се прибирам в село. Наложи ми се  да изпратя едни документи в работата. Много средства ми спести тая библиотека – принтера, компютъра, интернет връзката – стана много бързо.  Прекрасно е да ги има.”
   
· Трима души  си намериха работа в Холандия /бране на гъби/:
 Севда Диева, 42 години:  „Чрез компютрите в читалището намерих координатите на  фирма „Родопчанка”, която е посредник на гъбарниците в Холандия. Работих година и половина и прибрах и сина си при мен. Благодарна съм на персонала на библиотеката  за оказаната помощ.”
 
· Данчо Росенов си намери работа в строителна фирма: 
 „Втора година работя в тази фирма, намерих я в сайт за работа. Доволен съм от новите   услуги  в библиотеката.”
· Две  момичета и три момчета намериха работа в Слънчев бряг: 
 Юлия Велчева, 20 г.:  „В библиотеката ми помогнаха с написването на автобиографията  и изпращането и по електронна поща, в резултат на което ме одобриха за работа  на Слънчев бряг като администратор  в  хотел. Радвам се, че ви има!”
· Адриана Данчева си намери работа в Чехия
· Валентина Чавдарова  и  Йордан Пишимов, спечелиха проекти по Програма „Млад фермер – картофопроизводител”  като използваха ИКТ оборудването в библиотеката за да  сканират, принтират, копират и изпращат документи и отчети по проектите си.
Йордан Пишимов, 28 г.: „ Ако не бяха новите услуги в библиотеката за всеки един документ или писмо трябваше да пътувам до гр. Девин, а ми се налага много често да пращам или копирам отчет или документ. Спестихте ми много време и средства.”
· Румяна  Балабозова и Анета Симеонова използваха  Microsoft Word u Microsoft  office  excel  за изработването на бизнес план по  програма „Развитие на селските райони”  и принтирането им .

Жителите на с. Лясково използват активно библиотеката, за да подготвят и изпращат CV, да подготвят и кандидатстват по проекти и др.    

 
II Част

Втората част от инициативата  се състоеше в това, да предлагаме богатата палитра от природните продукти на Родопа планина на  пазара – билки, чайове, мед, гъби.

Факти:

· Янко  Диев изработи  интернет страница  „Силата на планината”;
 · Йонко Павлов изработи със  Microsoft  Office  Power Point  презентация за природните богатства на Родопа планина;
·  Намерихме  пунктове за изкупуване на шипки, гъби и билки;
 
Ефекти:

· Популяризираме селото и неговите природни дадености и богатства;
· Много  безработни  от селото  събират  шипки и гъби;

„ Ето ти допълнителен доход” – казва  Сузана Чавдарова, 43 г.
„Добре, че бяха шипките, та да си сложа зимнина” – казва  Божана  Диева, 65 г.
„Попълвам си джобните, като ходя на шипки” -  Мирела Романова, 14 г.
„Това е единственият доход за семейството ми, добре че и него го има” – Инка  Чавдарова, 54 г."
 

 
Несравнимите родопски шипки  Интернет страницата 
http://shop.eac-bg.com/
 
 

@ Компонент "Обучение"

 
 
През месец май в учебните бази по програмата бяха проведени  86 обучения за библиотекари и 14 обучения за граждани със специални потребности – зрителни, слухови, ментални и двигателни. Обученията протичат успешно –при добра организация и голям интерес. Обратните връзки показват висока удовлетвореност от курсовете – най-вече надграждащите обучения и обученията за граждани със специални потребности.
 
Продължи надграждането на платформата за онлайн обучение – разработени са допълнителни материали, включително и видео по теми от Направление 1:Информационни и комуникационни технологии. Материалите могат да бъдат разгледани от регистрираните потребители на http://edu.glbulgaria.bg/course/view.php?id=16
 
 В периода 13-17 май се проведоха заседания на Комисията за оценка на проектите по Грантова схема за финансиране на иновативни проекти (ГСФИП). За финансиране са одобрени 95 проекта на обща стойност 552 000 лв.
 
 
 

@ Комуникации и застъпничество

 
 • Процедура за изработване на рекламни и информационни материали на Програма "Глоб@лни библиотеки - България"

През месец май, 2013 г. беше обявена процедура за изработване на рекламни и информационни материали по Програма "Глоб@лни библиотеки - България". Поканата за подаване на оферти беше публикувана на сайта на програмата, достъпна за всички заинтересовани страни:

http://www.glbulgaria.bg/bg/node/17970 

Изработването и разпространението на рекламните материали има за цел популяризиране и информиране на граждани и партньори за дейностите и постиженията на обществените библиотеките, включени в програмата. 

 
 • Нови Е-услуги в библиотеките

През месец май 2013 г. приключиха своята дейност консултантите към Звеното за управление на програмата по Е-заетост, Е-здраве и Е-култура. Консултантите стартираха работа през месец август и месец септември 2012 г. с основна цел да подпомогнат процеса по идентифициране, внедряване и предоставяне на нови услуги за гражданите чрез обществените библиотеки, базирани на информационните и комуникационни технологии, новите умения на библиотекарите, партньорства на библиотеките с институции и организации. 
Областите Е–заетост, Е-здраве и Е-култура бяха избрани на база информационните потребности на гражданите, както и редица срещи с активни представители на библиотечната професия, проведени през 2011 и 2012 г. 

Сред основните постижения в дейностите по Е-заетост, Е-здраве и Е-култура, извършени по програма "Глоб@лни библиотеки - България" са:

 • Сключване на меморандуми за сътрудничество с Агенция по заетостта и Министерство на здравеопазването
 • Засилено сътрудничество на програмата и библиотеките с местните структури на съответните държавни институции: бюра по труда, регионални здравни инспекции
 • Разпознаване на библиотеките като точки за достъп до информация, свързана със заетостта, здравето, културата
 • Прилагане на иновативни форми за разпространяване и достъп до информация под формата на уебинари, онлайн обучение и др. 
 • Повишаване капацитета на библиотекарите да предоставят иновативни, базирани на информационни и комуникационни технологии услуги
 • Повишен интерес от страна на гражданите към услугите, предлагани в библиотеките
 • Повишаване на общественото одобрение към дейността на библиотеките - 54% от българите смятат, че библиотеките се модернизират и предлагат нови електронни услуги; 65% от българите смятат, че библиотеката заслужава по-голямо финансиране за своята дейност

 • Форум за местно развитие "Е-услугите - програма за устойчивост и възможности за партньорство с местната общност", 30-31 май, 2013 г.   

На 30 и 31 май, 2013 г. в гр. Велико Търново се проведе форум за местно развитие. Домакин на събитието беше Регионална библиотека "П.Р. Славейков", гр. Велико Търново, а съорганизатори бяха регионалните библиотеки в Габрово и Ловеч. 
Събитието събра над 100 участници, представители на библиотеките от област В. Търново, Ловеч и Габрово, представители на Програма "Глоб@лни библиотеки - България", партньорски институции и организации, медии.

Основното послание на събитието беше, че голяма част от библиотеките вече предлагат активно електронни услуги за гражданите и притежават потенциал да улесняват и подобряват живота в общността благодарение на новите технологии, новите умения на библиотекарите и новите партньори. 

Форумът откри г-н Ганчо Карабаджаков, зам.-кмет на община Велико Търново, като заяви своята висока оценка и признателност към библиотеките, за важната им роля като центрове за местно развитие и места за достъп до електронни услуги. 

Участие в събитието с презентации, изказвания и работа по групи взеха представители на:

 • Общинска администрация, гр. Велико Търново, отдел "Местни данъци и такси" - партньорството с библиотеките при предоставянето на електронни услуги за гражданите;
 • Областна администрация, гр. Габрово - електронни административни услуги, достъпни чрез библиотеките;
 • Община Летница
 • Община Полски Тръмбеш
 • НЧ "Светлина - 1917", с. Царевец - дейностите на библиотеката и читалището по програмите "Нов избор" и "Близост до хората" по ОП "Развитие на човешките ресурси"
 • Регионални, общински и чилищни библиотеки, активно предоставящи електронни услуги за гражданите
 
Форум за местно развитие "Е-услугите - програма за устойчивост и възможности за партньорство с местната общност", 30-31 май, 2013 г., гр. Велико Търново  
 
Библиотеките по Програма "Глоб@лни библиотеки - България" партнират на Национална агенция за приходите в кампанията "Влез в час с данъците", насочена към повишаване грамотността на младите хора на тема "данъци". 
Първият онлайн урок на тема „данъци“ бе проведен с учениците от 11 клас от СОУ „Антим Първи“  в град Златоград през месец май, 2013 г. С подкрепата на Регионална библиотека „Николай Вранчев“ град Смолян, 29 ученици, преподаватели и директорът на училището имаха възможност да се запознаят с презентацията „Влез в час с данъците“ онлайн.  С помощта на заместник-директора на библиотеката г-жа Йорданка Вълчева, лектори от НАП успешно проведоха първия онлайн урок и отговориха на въпросите на учениците.  
 
 
Първият онлайн урок на тема данъци в СОУ "Антим Първи" гр. Златоград  
   
 • Световен ден без тютюнев дим - 31 май, 2013

Световният ден без тютюнопушене е обявен от Световната здравна организация (СЗО) и се чества по цял свят всяка година. СЗО и Европейският съюз следват всеобхватна политика за ограничаване на тютюнопушенето. България се присъедини активно към тази политика с въвеждането на пълна забрана за пушене на закрити и някои открити обществени места от 1 юни 2012 г. Според изследване на Национален център за изучаване на общественото мнение от януари 2013 г., 61% от българите искат да живеят в среда, свободна от тютюнев дим. 
Програма "Глоб@лни билиотеки - България" подкрепи инициативите на "Коалиция за живот без тютюнев дим". 8 регионални библиотеки в градовете: Варна, Добрич, Русе, Хасково, Стара Загора, Плевен, Пловдив и Бургас подкрепиха инициативата с разпространяване на полезна информаци, стикери и плакати. 
 
 

 
Световен ден без тютюнев дим - 31 май, 2013г.     
 
 

@ Портал www.glbulgaria.bg

 
През май беше добавено допълнително съдържание в системата за онлайн обучение на програмата. Регистрираните в нея библиотекари от целевите библиотеки вече имат достъп до обучителни видеофилми, надграждащи обучението по информационни и комуникационни технологии, напр. съвети за създаване на филми с помощта на предоставените по програмата компютри.
Стартира и новият раздел на портала Културни пространства: http://www.glbulgaria.bg/bg/taxonomy/term/927. Той дава достъп до информация за около 1000 сценични пространства в цялата страна, които могат да се използват от пътуващи трупи и други артисти, желаещи да поставят пиеси или други типове сценични продукти.
 
 

@ Мониторинг и оценка

 
 • Окончателен доклад от независимата външна оценка на програмата

На 20 май екипът по независимата външна оценка на програма "Глоб@лни библиотеки – България" представи окончателния доклад от оценката, който след преглед бе приет от Звеното за управление на програмата, ПРООН и Министерство на културата. По препоръки на оценителите се изготвя т. нар. Management response – план с дейности, чрез които да бъдат реализирани най-ценните препоръки за по-нататъшното развитие на програмата и осигуряването на устойчивост на програмните резултати.
 

 • Стартиране на онлайн анкетата за новите е-услуги сред всички целеви библиотеки

 
Стартиралата на 20 март, 2013 г. в 7 области онлайн анкета за проследяване ефекта от въвеждането на нови е-услуги за потребителите в целевите библиотеки вече е обявена сред всички целеви библиотеки с призив към всички библиотекари по места да съдействат за попълването й от колкото се може повече потребители. Очаква се през месец юни броят попълнени анкети да достигне 1 000, което ще позволи да бъдат изведени основните тенденции в потреблението на новите е-услуги на национално ниво.
 

 • Окончателен доклад и доклад за Република България от Пан-европейско проучване за оценка на нагласите относно ползите от ИКТ в обществените библиотеки  на портала на програмата

На портала на програмата (http://www.glbulgaria.bg/bg/node/19228) можете да се запознаете с първото по рода си мащабно изследване на съвременното състояние и роля на обществените библиотеки в Европа, което си поставя за цел да открои приноса на обществените библиотеки, разполагащи с модерно ИКТ оборудване, за подобряване живота на местните общности.
 
Проучването предоставя доказателства, че именно достъпът до ИКТ в обществените библиотеки може да подпомогне осъществяването на конкретни европейски политики, и се стреми да насърчи европейските политици да припознаят библиотеките като ключов партньор за постигането на някои от основните цели на Европейската стратегия за развитие – Европа 2020 г. в сферата на заетостта, иновациите, образованието и социалната интеграция. 

 • Избор на изпълнител за осъществяване на Финалната оценка на въздействието по програмата

След извършване на техническа и финансова оценка на постъпилите предложения за осъществяване на Финалната оценка на въздействието по програмата за изпълнител бе избрана социологическа агенция ЕСТАТ ООД. Очаква се теренната работа по реализирането на проучването да бъде осъществена в периода август-септември 2013 г.

 
 

@ През м. юни 2013 г. предстои

 
• Изпълнение на дейности във връзка с подготовката и планирането на Финалната оценка на въздействието по програмата
• Подготовка и отпечатване на информационни материали с данни от осъществените до момента проучвания
• Избор на изпълнител за изработване на рекламни материали по програмата
• Форуми за местно развитие в Белоградчик, Банско, Монтана, Слънчев бряг, Хисар
•  Провеждане на 83 обучения за библиотекари и 15 за граждани със специални потребности
• Сключване на споразумения за финансиране с одобрените кандидати по ГСФИП
• Набиране на допълнителни обучители по Направление 5 
• Актуализиране на онлайн географска карта на българските библиотеки и културни пространства
• Доставка на 168 мултимедийни проектора за 168 библиотеки по програмата

 

 
Изготвил: Десислава Маринова, специалист връзки с обществеността и събития
 

Контакти

Звено за управление на програмата
ул. "Христо Белчев" 1, ет. 6, София 1000, България
Тел.: (+359 2) 931 99 16, (+359 2) 981 27 08, (+359 892) 219 361
Факс: (+359 2) 931 99 17
e-mail: office@glbulgaria.net
www.glbulgaria.bg