Вие сте тук

Форум за местно развитие в гр.Банско на тема: "Новите технологии в библиотеката в подкрепа на местната общност"

На 6 и 7 юни в гр. Банско се проведе Форум за местно развитие на тема „Новите технологии в библиотеката в подкрепа на местната общност”. Във Форума взеха участие над 80 библиотекари, читалищни секретари и председатели, партньори и гости от областите Благоевград и Кърджали.
 
 
Форумът беше открит от г-н Петър Петров, директор на Регионална библиотека „Д.Талев” – Благоевград и регионален координатор по Програма „Глобални библиотеки – България” . Той представи гостите на форума: г-н Димитър Ганев - началник отдел ”Култура“, община Кърджали, г-н Бахар Реджебов - началник отдел ”Култура“, община Ардино, г-н Айдън Серкан - ръководител на туристически център в гр.Кърджали, г-н Георги Гачев - член на УС на Сдружение „Устойчиво развитие”, гр.Кърджали, г-н Илия Маламишев - секретар на община Сатовча, г-н Адил Иброшев - гл.специалист национални програми в община Белица, г-н Методи Бисерков - началник отдел „Хуманитарни дейности“ в община Петрич.
 
 
В словото си г-н Петров говори за положителния ефект от Програмата върху дейността на библиотеките, като подчерта въздействието на обучението върху повишаването на професионалната квалификация на библиотекарите.
 
 
Г-жа Николина Бояджийска, специалист „Връзки с обществеността” в община Банско прочете поздравителен адрес от кмета на общината – г-н Икономов.
 
 
Г-жа Диана Андреева, ръководител обучения, ЗУП представи „Библиотеката и новите технологии: Удовлетворяване на информационните потребности на гражданите - от e-mail до е-книги”. Тя запозна присъстващите с резултатите от анкетните проучвания по внедряване на новите електронни услуги в библиотеките, сред които с най-голям интерес се ползва услугата е-заетост. Тя е свързана с подпомагане на безработните лица да получават информация и кандидатстват за работа по електронен път.   
 
 
Г-жа Елза Кресничка, гл.библиотекар в РБ „Д.Талев” – Благоевград разказа за етапите на обновяването на ИКТ технологиите в библиотеката и направленията в които се ползва предоставеното ИКТ оборудване по Програма „Глобални библиотеки – България” – е-услуги, обучение, индивидуални консултации и др.
 
 
Г-жа Анелия Карова, секретар при НЧ „Кирил и Методий 1952”, с.Егрек, общ.Крумовград  в презентацията си „Книжката и мишката – приятелство до край”, разказа за разнообразните услуги, които библиотеките в с.Егрек и с.Странджево предоставят на жителите и убеди присъстващите в изключителната полза от Програма „Глобални библиотеки – България” в малките, отдалечени и крайгранични населени места.

 

Г-жа Йълдъз Юсуф, библиотекар при НЧ „Огнище- 1944 г.”, с.Стремци, общ. Кърджали говори на тема „Библиотека, компютри, читатели”, подчертавайки ролята на добре обучения и квалифициран библиотекар за предоставянето на качествени услуги в малките населени места.

Г-жа Катерина Коджаманова, гл.библиотекар при НЧ „Кирил и Методий - 1926”, с.Сатовча, обл. Благоевград представи дейността на библиотеките от община Сатовча – в с.Сатовча, с.Вълкосел, с.Плетена, с.Слащен, с.Ваклиново и с.Кочан, като подчерта приноса им в обучението на възрастното население за ползване на социалните мрежи и осигуряването на редовна комуникация с близките, живеещи в други държави. Голям е интереса към услугите в библиотеката и на учениците, които освен свободен достъп до интернет получават помощ от библиотекарите в подготовката за училище, както и в самодейната и извън класна дейност. 


Следващите две сесии на форума бяха посветени на работа по групи. Участниците бяха разделени на пет групи, като две от тях разработиха идеи за провеждане на застъпнически кампании в полза на библиотеките. Първата група се насочи към набиране на средства за закупуване на лаптопи за целевите библиотеки, на които не е предоставен такъв по Програмата, а втората група – към набиране на средства и/или книги за детския отдел на библиотеката.


Две от групите работиха по предоставяне на услуги в областта на е-заетостта, предназначени към различни групи безработни /с ИКТ умения, без ИКТ умения, младежи до 25 годишна възраст/.
 

Пета група работи по идеи за предоставяне на услуги на е-правителството. Като най-необходими се откроиха услугите, които биха ползвали земеделските стопани от малките и отдалечени населени места. В резултат от внедряването на тези услуги икономическият ефект ще бъде най-голям, тъй като ще се направи икономия от разходите за транспорт, храна и загуба на работно време, които сега земеделските стопани правят, пътувайки до общинския център за да получат административни услуги.


В края на Форума, по предложение на участниците беше подготвено благодарствено писмо с обща снимка, което г-жа Диана Андреева ще връчи на представителите на Фондация "Бил и Мелинда Гейтс" по време на предстоящата Конференция на библиотеките, 17 - 21 юни 2013 г., гр. Орхус, Дания.

Ключови думи: