Вие сте тук

Форум за местно развитие: “Е-партньорство – фактор за развитие на обществената библиотека”

Форум за местно развитие: “Е-партньорство – фактор за развитие на обществената библиотека”
Форум за местно развитие: “Е-партньорство – фактор за развитие на обществената библиотека”

На  6 и 7 юни 2013 г. в комплекс „Родопи – Цвете” в Слънчев бряг се проведе форум за местно развитие на тема “Е-партньорство – фактор за развитие на обществената библиотека”, в който взеха участие библиотекари от Хасковска и Търговищка област, партньори и гости.
 
Всички участници бяха поздравени от г-жа Тони Койчева, регионален координатор за област Хасково и представител на символичните домакини на състоялото се събитие. Тя сподели своите очаквания и ползи от предстоящата среща, пожела успех и ползотворна работа на форума. Г-жа Койчева представи своята колежка Росица Куцарова, регионален координатор за област Търговище, г-н Николай Марков, регионален мениджър в ЗУП „Глобални библиотеки – България”, представителите на общините, партньорите и специалните гости.
 
 Участниците във форума бяха поздравени от Атанас Димитров – секретар на Община Хасково, който подчерта изключителната подкрепа към обществените библиотеки от общ. Хасково, участващи активно в Програма “Глобални библиотеки – България” и мястото им в развитието на информационното общество в страната. Пожелание за успешно протичане на форума поднесоха: Васил Несторов – директор на Дирекция “Образование, култура, социални дейности и спорт”, Красимира Богданова и Мария Колева – експерти и партньори от РЗИ-Хасково, Светослава Стоянова – общински съветник от Общински съвет-Хасково и др. Сред гостите и участници във форума бяха кметове на по-малки селища, експерти в отдел “Култура” от различни общини в обл. Хасково. Специален поздрав поднесе актьорът и посланик на РБ “Хр. Смирненски”- Иван Чаушев, който е и почетен гражданин на гр. Хасково.
 
От страна на Област Търговище, във форума взеха участие представители на Областен информационен център, РЗИ Търговище, общински администрации от гр. Попово и гр. Опака. Като партньори на РБ „Петър Стъпов” се включиха ОДК Т-ще, Регионален исторически музей, представители на бизнеса, НСО и не на последно място местните медии: телевизия и вестници.
 
Г-жа Росица Куцарова запозна участниците във форума с основния фактор за развитие на обществената библиотека – партньорството, а Николай Марков разкри общото между библиотеката, дигиталния свят и партньорството, начина на разпределение на техника в по-малките населени места, резултатите и ползите от “Глобални библиотеки”, какво промени в живота на хората тази програма и какво предстои в бъдеще.
 
В сесията за ”Партньорството между програма „Глобални библиотеки – България” и институциите”, от страна на област Търговище взе участие Директорът на Областен информационен център, г-н Милчо Тонев. Той поздрави присъстващите на срещата и сподели, че партньорството му с библиотеката има дълбоки корени, които са основен показател за ползотворна работа и постигнати успехи.
 
С помощта на РБ, РЗИ (Хасково и Търговище), като партньори на библиотеките, са реализирали множество срещи с ученици, преподаватели, библиотекари и потребители на библиотеките. Над 2 000 човека са запознати със здравословния начин на живот и проекта „Информирани и здрави”. Това е още едно доказателство за добро и ползотворно партньорство.
 
Вниманието на участниците във форума беше привлечено от презентациите “Дигитална колекция „Старо Хасково”, представена от Кирилка Страшникова, директор на РБ „Хр. Смирненски” - Хасково и  от „Дигитализация на музикални произведения” - от Ася Атанасова, библиотекар в отдел Изкуство на РБ „Петър Стъпов”. С интерес бяха посрещнати и презентациите на Валентина Терзиева, библиотекар в Градската библиотека-Димитровград “Мост между поколенията, традициите и ползотворното партньорство в ГБ „П. Пенев”; ”Областен информационен център – партньор на обществените библиотеки”, с автор Димо Димов и др.

 

С презентация, подготвена от Милена Иванова, се включи и Йорданка Вичева, библиотекар-информатор в Регионална библиотека Търговище, която запозна присъстващите с „Информационните технологии – обединител за партньорства с институции”.

 
В първата сесия от втория ден на форума всички участници бяха разделени по групи и изготвиха идейни предложения на тема “Е-партньорство – фактор за развитие на обществената библиотека”. Предложенията бяха представени и дискутирани. Родиха се нови идеи и партньорства, обмяната на опит също допринесе за създаването на нови проектни предложения.
 
В края на работната среща, г-н Николай Марков бе на разположение за въпроси, свързани с бъдещето на Програма „Глобални библиотеки”. Той сподели впечатленията си от форума и пожела на всички успехи и още реализирани проекти.
 
Проведената анкета показа ползата от проведения форум и положителните впечатления на всички присъстващи. Участниците бяха напълно удовлетворени от темата, място на срещата и новите запознанства.
 
Отчетените резултати доказват ефективността от дейностите по Програма „Глобални библиотеки – България”, а желанието и стремежът на всички участници в проекта е привличане на нови потребители и партньори на библиотеките.