Вие сте тук

С благодарност към Библиотеката

Откриването на света през компютъра и глобалната мрежа е много важно за хората, които нямат физическа и финансова възможност да пътуват. Затова Дневният център за възрастни хора с увреждания в Габрово изразява своята искрена благодарност към Регионална библиотека “Априлов – Палаузов” – Габрово и Програма “Глоб@лни библиотеки” - България за възможността седем от неговите потребители да се обучават за времето от 4 до 11 юни 2013 година в начални компютърни умения. “Благодарим на обучителя ИКТ Манол Манолов за проявеното търпение и добрия подход, за да може хора с ментални увреждания да добият по-голяма увереност в силите си и да станат част от световното интернет-пространство. Ние вече 2 години успешно работим с Регионалната библиотека “Априлов – Палаузов”, с нейния директор Савина Цонева, с библиотечната колегия и с децата и тийнейджърите от Клуба на доброволците при библиотеката. Доброволците ни гостуват, ние посещаваме библиотеката и се запознаваме с отделите, начините на ползване и всички услуги - електронни и традиционни, които библиотеката предлага. Сега радостта и гордостта ни от това обучение се вижда в грейналите ни очи и вниманието, с което следим нашия обучител” , споделя екипът на Дневния център с удовлетворение и благодарност.