Вие сте тук

Форум за местно развитие "Библиотеката в дигиталния свят" 10-11 юни Слънчев бряг

На 10 и 11 юни в комплекс „Родопи – Цвете”, Слънчев бряг се проведе Форум за местно развитие на тема „Библиотеката в дигиталния свят” с участие на представители на местната власт, образователни институции, НПО, други  партньорски организации и библиотекари, от областите Силистра и Пазарджик. Представител на ЗУП във Форума беше г-н Красимир Христов, регионален мениджър за южна България. Гост беше г-жа Жюстин Томс – водещ експерт в областта на онлайн медиите, преподавател в Нов български университет, автор на книги по уеб и интернет-комуникации, основател и ръководител на конкурса за най-добър сайт „БГ Сайт”.
Гости на форума от  област Пазарджик бяха: г-жа Диляна Матакиева  главен специалист в отдел Култура, община Пазарджик; Лъчезар Илинов, общински съветник в  община  Пазарджик; Величка Тодорова, експерт в отдел „Европейски програми” общ. Пазарджик; Инна Церовска,  директор на младежки дом и Леон Бабачев, директор на художествена галерия  „Станислав Доспевски”; Цветана Джиева, експерт в НАП; Елена Димова – заместник кмет на община Ракитово; Димитрийка Кузева, кмет на с. Величково. На Форума гости  от област Силистра бяха общински съветници и заместник кметове от общините Силистра, Дулово , Главиница и Ситово;кметове на населени места с целеви библиотеки; старши експерт в отдел „Култура”-Силистра и два експерти в отдел „Култура”-Дулово; двама доцент-доктори от Филиал на РУ”Ангел Кънчев”- Русе, с които ще се реализира проект”Студентски практики”, председатели на читалища и НПО, секретаря на Ротъри клуб. И от двете области присъстваха представители на бизнеса, институции, училища и детски градини, с които библиотеките си партнират.
Форумът  бе открит от г-жа  Лидия Димитрова, регионален координатор на Програма „Глоб@лни библиотеки –България” за област Силистра – символичен домакин на събитието. Тя представи своите очаквания и ползи от предстоящата среща по отношение на дигитализацията в библиотеките и ефекта за местните общности, пожела успех и ползотворна работа на Форума.
Г-н Красимир Христов, регионален мениджър в ЗУП представи на участниците развитието на Програмата до и в настоящия етап и виждането си за целевите библиотеки, като част от дигиталния свят.
В  сесията, посветена на партньорството между Програма „Глоб@лни библиотеки” местната власт и институциите свои впечатления споделиха гости и библиотекари от целевите библиотеки. Йорданка Стойчева – заместник кмет на община Дулово и Елена Димова – заместник кмет на община Ракитово подчертаха изключителната подкрепа към обществените библиотеки от страна на общинските ръководства, които активно работят по Програма “Глобални библиотеки – България” и мястото им в развитието и утвърждаването  на информационното общество в страната. Представителите на партниращите на библиотеките организации изразиха задоволство от  напредъка и добрите постижения на обществените библиотеки, от предоставените възможности за съвместна работа  и общи проекти в областта на електронните услуги и комуникации. Изказаха своята готовност да подкрепят библиотеките в усилията им да внедряват нови е-услуги за гражданите и да работят за дигитализиране на информационните им ресурси.
Г-жа Жюстин Томс в презентация посветена на модерното четене и формиране на дигитална култура у съвременните деца сподели свои впечатления от уменията и интересите на децата. Акцентира на възможностите и необходимостта библиотеките да имат осъзната  активна позиция в насърчаване на четенето без значение от носителя.
Библиотекари от РБ „Партений Павлович”- Силистра, Градска библиотека „Стоян Дринов”- Панагюрище  и НЧ „Васил Петлешков”- Брацигово споделиха в презентации своя опит и  виждания по темата. Изразени бяха различни  мнения и поставени редица въпроси, които предизвикаха оживена дискусия.
Вторият ден от форума продължи с практическа работа по групи на тема „Библиотеката в дигиталния свят” с модератор Нина Коцева, регионален координатор на  Програма „Глоб@лни библиотеки - България” за област Пазарджик. Участниците бяха разделени на 10 групи, които развиха идеи и споделиха представите си  за развитието, ролята и мястото  на обществените библиотеки в бързо развиващия се дигитален свят. Всички участници с ентусиазъм и амбиция подходиха към практическото занятие.  Резултатите показаха различна готовност, различни представи и възможности за конкретна работа на отделните участници. Част от тях разработиха идеята като конкретен план с ясна цел и стъпки за постигане на конкретни резултати. Други поднесоха своите представи за присъствието на библиотеката в дигиталния свят като мечтата за  бъдеща реалност.  Изводите сочат наличието на ясна представа за ролята и задачите на днешната модерна  библиотека, необходимостта от системни действия от страна на библиотечната гилдия,  местните власти, бизнеса и цялата местна общност в подкрепа на тази  мисия, както и необходимостта от финансов и човешки ресурс. Към момента има дефицит  по отношение и на двата ресурса. 
В заключение на Форума г-н Красимир Христов отговори на поставени от участниците въпроси и очерта рамките на Програмата до края на 2013г. Той сподели положителната си оценка за организацията и резултатите от проведения Форум и пожела на всички бъдещи успехи.
Обратните връзки показват изключителната полезност на  Форума и положителните оценки на всички присъстващи. Участниците са напълно удовлетворени от темата, мястото на срещата и новите запознанства. Биха искали да се провеждат повече такива срещи.
            Споделеното на Форума доказва ефективността от дейностите по Програма „Глобални библиотеки – България” за превръщането и на най-малките обществени библиотеки в съвременни центрове за информираност, учене през целия живот, знание и култура и спомагат за изграждане на новата визия на съвременната модерна библиотека.