Вие сте тук

Компютърна грамотност за всички възрасти

Компютърна грамотност за всички възрасти
Компютърна грамотност за всички възрасти
Компютърна грамотност за всички възрасти

Завърши третият поред курс „Компютърна грамотност за всички възрасти”, организиран от библиотеката на ОНЧ ”Просвета -1908” в Златоград.
В продължение на 8 дни хора над 50 г. се обучаваха да пишат документи, да търсят информация в Интернет, регистрираха електронна поща и Skype, ползваха глобалното пространство за комуникация, споделяне и общуване в социалните мрежи. Благодарение на програма "Глоб@лни библиотеки - България", която предоставя безплатен достъп до компютри и интернет в 960 библиотеки в 910 населени места в България, станаха възможни тези обучения. Цялостното действие на Програмата, освен, че съдейства в библиотеките да влезе модерна техника, обучи библиотекарите в различни направления, увеличи потребителите, привлече младежите, по-малките и хората, които никога не бяха влизали в библиотека. Но най-ценното е, че разгърна творчески потенциал  у хората, които работят с книгата, генерира  нови идеи и създаде условия за тяхната реализация.
Курсистите бяха обучени от  Пламен Чингаров - председател на читалището и обучител по "Програма Глоб@лни библиотеки - България", направление "Информационни и комуникационни технологии". Заедно с него и  библиотекарите, участниците в курса откриваха един нов свят на високите технологии и на възможностите на човешкия интелект. Обучението затвърди идеята, че посоката, в която работят библиотеките за достъп на всички хора до информация е правилна и тя е институцията, която трябва да продължи да се утвърждава като съвременен информационен център.

Зорка Хаджиева