Вие сте тук

Споразуменията за грантово финансиране по ГСФИП са подписани от Министерство на културата и ПРООН

Споразуменията за грантово финансиране по Грантовата схема за финансиране на иновативни проекти (ГСФИП) са подписани от Министерство на културата и ПРООН. На 3 юли 2013 г. споразуменията ще бъдат изпратени на одобрените кандидати за подпис от тяхна страна.

Ключови думи: