Вие сте тук

Допълнитeлно набиране на обучители по Направление 5: „Застъпничество, набиране на средства и разработване на проекти”

Програма „Глоб@лни библиотеки - България” набира допълнителни обучители по Направление 5: „Застъпничество, набиране на средства и разработване на проекти”.

Целта е да бъдат избрани до 25 библиотекари от обществените библиотеки в България, които да  преминат шестдневно обучение за обучители по Направление 5, организирано от Звеното за управление на програмата (ЗУП).

Успешно завършилите обучението ще придобият знания и умения за провеждане на обучения по застъпничество, набиране на средства и разработване на проекти. Не се предвижда курсистите да бъдат наемани чрез ЗУП като обучители в рамките на програмата през 2013 г.

Очаква се в бъдеще новообучените библиотекари да бъдат ценен обучителен ресурс за библиотеките, да провеждат обучения, съответстващи на потребностите на библиотеката и на местната общност, да разработват проекти, набират средства и подпомагат експертно инициирането и успешното провеждане на застъпнически кампании.

Изисквания към желаещите да преминат обучението:

  • библиотекари, които работят в български обществени библиотеки
  • познават добре и са съпричастни с философията и целите на „Глоб@лни библиотеки - България”
  • преминали са обучение за библиотекари по Направление 5, организирано по програмата
  • проявяват изявен интерес и нагласа за активен принос към бъдещето развитие и повишаване на капацитета на обществените библиотеки като места за обучаване на библиотекари и граждани
  • притежават практически опит поне в една от областите: “застъпничество”, „разработване на проекти” и „набиране на средства”
  • наличието на познания и практически опит в областта на обучението на възрастни ще се счита за предимство
  • притежават добри комуникативни и презентационни умения
  • екипна ориентираност
  • добри способности за изграждане на отношения
  • имат желание и готовност за професионално усъвършенстване в областта на обучението на възрастни.

Кандидатите за участие в подбора на обучаеми трябва да изпратят автобиография и мотивационно писмо до d.andreeva@glbulgaria.net  до 26 юли 2013 (петък).

ЗУП ще се свърже само с одобрените кандидати за обучаеми.