Вие сте тук

Обучителната програма беше представена в Бургас

За тридесет и трети път Регионална библиотека - Бургас организира годишна среща на библиотечните и читалищни дейци в областта на 11 май 2010 г.

Основен акцент на срещата беше представянето на компонент обучение на програма "Глоб@лни библиотеки - България".

В срещата с библиотечните и читалищни дейци от област Бургас участва Диана Андреева, специалист обучения в Звеното за управление на програмата. Тя представи рамката на обучителния компонент, реализираните досега и предстоящите дейности.

Участниците в срещата проявиха голям интерес към представените теми и поставиха въпроси, свързани с обучителите по различните направления и схемата за провеждане на обученията.