Вие сте тук

Информационен бюлетин юни-юли 2013 г.

Информационен бюлетин юни-юли 2013 г.

LOGO

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Обобщена информация за дейностите по Програма "Глоб@лни библиотеки - България"
през юни-юли 2013 г.

 

@ Нови Е-услуги в библиотеките

 
 • Библиотеката при Народно читалище ”Пробуда-1902” , с. Баланово предоставя услуги за гражданите по Е-заетост и спечели 3-то място в конкурс "Глоб@лни библиотеки - България: място за електронно включване"

"Селото в което се намира нашето читалище е малко. Постоянно живеещите в него са 420 души, а през лятото стават около 500. Липсата на други обществени институции прави читалището почти единственото място за разрешаване на най-различни проблеми и извършването на всякакъв вид услуги.Това изисква персонала в читалището да е квалифициран и с широка обща култура. Огромна роля изиграха безплатният достъп до интернет, техниката с която разполагаме и не на последно място многобройните обучителни курсове, които ни правят компетентни във всички сфери на обществения живот.
Масовите съкращения, предизвикани от  икономическата криза доведоха до един висок процент на безработните лица в трудоспособна възраст /около 40%/ и оставиха цели семейства без препитание. Освен липсата на актуална информация, друг проблем на хората в това положение е и липсата на редовен градски транспорт и скъпите билети. Всичко това кара безработните дори да се отказват от регистрация в бюрото по труда и с това да губят  полагащите им се обезщетения и информация за свободните работни места в региона.
С цел да подпомогне безработните лица, читалището води активна политика на оказване на съдействие и предоставяне на информация на всички нуждаещи се:
- Изготвяне на автобиография –европейски формат
- Изготвяне на мотивационно писмо
- Информиране за свободни работни позиции в региона чрез специализираните електронни сайтове и на сайта на Агенция по заетостта и административния регистър
- Оказване на съдействие и обучение за работа с компютър и интернет с цел подпомагане на самостоятелно ползване на сайтовете за работа
- Информиране за активните процедури/проекти и програми/ към бюрото по труда
- Информиране за възможностите по програмите за развитие на селските райони - мярка 112, 141, 321 и директните плащания за производители – пчелари /И.Анадолийски/, кравеферма /Асен Мацин/, земеделски производители /Димитър Гаветски, кооперация/.
- Информация чрез Областния информационен център  относно  - възобновяеми енергийни източници, създаване на микро предприятия 
- Създаване на трудови навици и стремеж за чиста околна среда у подрастващите- читалището се включи в кампанията „Да изчистим България за един ден” като заедно с децата  почистихме центъра на селото
- От 01.08.2012г. читалището  назначи стажант по програма от бюрото по труда за 6 месеца и заплата 321.00 лв."

Историята разказа Спаска Бельова

Библиотеката при НЧ "Пробуда - 1902", с. Баланово се включи в инициативата "Да изчистим България за един ден"  
 
 
 

@ ИКТ компонент

 
 • Всички библиотеки по програмата с мултимедийни проектори и екрани

През месец януари 2011 г. приключи последната доставка на техника за библиотеките по програмата. Различен тип библиотеки получиха различен тип и брой оборудване (настолни компютри, лаптопи, принтери, скенери, мултимедийни проектори и др.) в зависимост от големината на населеното място, брой потребители и т.н. Ценна обратна връзка, която получихме от библиотеки и потребители, беше необходимостта във всяка библиотека да има мултимедиен проектор и екран. С тяхна помощ възможностите на библиотеките да предоставят интерактивни, интересни и достъпни за гражданите услуги  се увеличават многократно. В библиотеката вече се правят мултимедийни презентации, прожекции на филми, клипове и различен тип електронно съдържание, изнасят се открити уроци, провеждат се онлайн срещи и много други.  
До този момент 168 библиотеки(от общо 960) са били без мултимедийни проектори и екрани. Във връзка с това програмата предприе действия, с които да осигури така необходимата техника. В резултат на услилията на звеното за управление на програмата и партньорите през месец юни 2013 г. приключи доставката на мултимедийни проектори с екрани в 168 целеви библиотеки. Доставените проектори са ACER 1240, а екраните са с размер 150х150 см. Вече във всички библиотеки по програмата има мултимедийни проектори и екрани, които могат да се използват свободно от библиотеките и гражданите.
 

 
 

@ Компонент "Обучение"

 
През месец юни в учебните бази по програмата бяха проведени  83 обучения за библиотекари и 14 обучения за граждани със специални потребности – зрителни, слухови, ментални и двигателни. Както и досега, обученията протичат успешно. Първият обучителен сезон за 2013 г. приключва на 15 юли, а след това ще бъде изготвен анализ на обученията.
 
В периода 15 – 20 юни, в гр. Орхус, Дания се проведе среща на Работната група на Тренинг специалистите от страните, включени в инициативата „Глоб@лни библиотеки” (TWG). От България участва Диана Андреева – Ръководител „Обучения”. Програмата на срещата включваше споделяне на опит и предизвикателства от обученията в различните страни, подготовка на интерактивна сесия, която беше включена в конференцията „Next Library” (Удовлетворяване на потребностите от обучение на местната общност – от имейл до е-книга), участие в конференцията и планиране на работата на  TWG до края на годината. Предстои разработването на казуси, като темите за България са:
 
„Устойчиви учебни центрове в библиотеките”
„Обучение на лидери” – в сътрудничество с Полша и Украйна
 
 
Среща на работната група на Тренинг специалистите по инициативата "Глоб@лни библиотеки", 15-20 юни, 2013г., гр. Орхус, Дания  
 
На 15 юли приключи първият обучителен сезон. През месеца се проведоха 22 обучения за библиотекари и 6 за граждани със специални потребности. Предстои анализ на получените от учебните бази и обучителите отчети, както и обратната връзка от обучаемите.
 
Бяха избрани 19 нови обучители по Направление 5: Застъпничество, фондонабиране и разработване на проекти . Те ще преминат 6 дневно обучение за обучители, фокусирано върху методите за обучение на възрастни и програмата за обучение по Направление 5. Обучението ще се проведе в края на месец септември. Очаква се в бъдеще новообучените библиотекари да бъдат ценен обучителен ресурс за библиотеките, да провеждат обучения, съответстващи на потребностите на библиотеката и на местната общност, да разработват проекти, да набират средства и подпомагат инициирането и успешното провеждане на застъпнически кампании.
 
 

@ Комуникации и застъпничество

 
 • "Глоб@лни библиотеки - България" и Национална агенция за приходите (НАП) заедно популяризират електронни услуги чрез Персонален идентификационен код (ПИК)

През месец юни, 2013г. страртира кампанията на НАП за популяризиране на ПИК за достъп до Е-услуги. Програма Глоб@лни библиотеки - България насърчава и подкрепя достъпа до Е-услуги на гражданите чрез мрежата от обществени библиотеки. ПИК дава възможност на всеки български гражданин да се възползва от електронни услуги на НАП онлайн и безплатно, например - "Справка за задължения". По този начин могат да бъдат избегнати редица рискове като: загуба на здравноосигурителни права, глоби заради неплатени в срок дължими данъци и др. За повече информация: Брошура 
 

 • Инфографики за постиженията на библиотеките в полза на гражданите

През месец юни бяха издадени инфографики с постиженията на библиотеките по програмата и влиянието им върху местната общност. Цифрите и данните, залегнали в инфогравфиките, са базирани на Междинно проучване за оценка на въздействието на Програма "Глоб@лни библиотеки - България", проведено през 2012 г. 
Инфографиките се разпространяват в електронен вариант онлайн в социалните мрежи и в печатен вариант в мрежата на програмата в цялата страна. 

 
Новите инфографики, създадени по Програма "Глоб@лни библиотеки - България"
 
 • Рекламни материали

През месец юни с конкурентна процедура бяха избрани изпълнители за изработка на рекламни и информационни материали по Програма "Глоб@лни библиотеки - България"

- Запис на дискове на 5 документални филма по програмата
- Дизайн на рекламни и информационни материали
- Печат и изработка на рекламни информационни материали

Очаква се материалите да бъдат изработени и да достигнат своите получатели до края на месец август, 2013 г.

 
 • Е-образование

След ползотворното сътрудничество на програмата, библиотеките и партньори в сфери като Е-заетост, Е-здраве и Е-култура, стартират дейности в сферата на Е-образованието.
Към Звеното за управление на програмата беше нает консултант с дългогодишен опит в областта на образованието и е-образованието - Кристин Разсолкова. 
През месец юни консултантът представи концепция за разработване и внедряване на услуги, базирани на информационни и комуникационни технологии, в сферата на Е-образованието. Концепцията има за цел да очертае принципите, акцентите и основните дейности в разработването на услуги по Е-образование, които да бъдат достъпни за гражданите чрез мрежата от обществени библиотеки. 
Консултантът по Е-образование работи в тясно сътрудничество с група от активни и опитни библиотекари с интерес към Е-образованието. С тяхна помощ се прецизират дейностите, залегнали в концепцията и се генерират ценни нови идеи. 
След като активната работа по разработване на нови услуги в библиотеките в областта "Е-образование" вече е в ход, на 23 и 24 юли 2013 г. в офиса на Програма "Глоб@лни библиотеки - България" в гр. София се проведе работна среща между представители на Звеното за управление на програмата, консултанта по е-образование към програмата и 12 библиотекари от цялата страна, заявили интерес към темата "Е-образование". На срещата бяха дискутирани добри практики в областта на е-образованието, както и визията на програмата за развитие на нови библиотечни услуги в тази област. 
За повече информация: http://www.glbulgaria.bg/bg/node/20613 

 
 • Уебинар с Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ)
На втори юли, 2013 г. дирекция "Обучение и квалификация" към БАБХ проведе информационен уебинар с помощта на 6 регионални библиотеки по програмата. Регионалните библиотеки във Видин, Кюстендил, Благоевград, Хасково, Варна и Бургас подкрепиха БАБХ при обучение чрез уебинар на гранични инспектори, работещи в структурата.
Библиотеките по програмата се очератват като ценен посредник при обучение и информиране на различни обществени групи. Звеното за управление на програмата предостави на БАБХ експертна и техническа подкрепа за организиране и провеждане на уебинара. 
 • Приключи кампанията „Влез в час с данъците“

На 16 юли 2013 г. от 11 ч. в залата на Американския център на Столична библиотека в София бяха наградени победителите в конкурса „Данъците, без които не можем“.
 
Конкурсът е част от образователната кампания на НАП „Влез в час с данъците“, която се проведе с подкрепата на Министерство на образованието, младежта и науката и програма „Глобални библиотеки - България“. В рамките на учебната година се проведоха над хиляда срещи между служители на НАП и около 22 000 ученици  от цялата страна. Благодарение на Програма "Глоб@лни библиотеки - България" данъчните уроци стигнаха до младежи и от най-отдалечените краища на България с любезното домакинство на библиотеките и библиотекарите.
За повече инфиормация:  http://www.glbulgaria.bg/bg/node/20544

 
 • Форуми за местно развитие

Форуми за местно развитие се провеждат от началото на 2013 г. Събитията се организират от Регионални библиотеки и са подпомогнати от Програма Глоб@лни библиотеки - България. Форумите за местно развитие събират представители на библиотечните среди, партньори и застъпници на библиотеката в лицето на местна и общинска администрация, образователни и културни институции, областни информационни центрове, бюра по труда, регионални здравни инспекции, неправителствен сектор, медии. Форумите се провеждат на актуални теми, обединени от идеята за библиотеката като център на местната общност и развитие във взаимодействие и партньорство с други институции в полза на гражданите.
През месец юни се проведоха редица форуми за местно развитие в цялата страна

 •  "Е-партньорство - фактор за развитие на обществената библиотека", 6-7 юни, 2013 г., к.к. Слънчев бряг. За повече информация: http://glbulgaria.bg/bg/node/19274
 • "Новите технологии в библиотеката в подкрепа на местната общност", 7-8 юни, 2013 г., гр. Банско. За повече информация: http://glbulgaria.bg/bg/node/19256
 • "Библиотеката в дигиталния свят", 10-11 юни, 2013 г., к.к. Слънчев бряг. За повече информация: http://glbulgaria.bg/bg/node/19306
 • "Библиотеките и местните власти - устойчиви партньорства", 13-14 юни, 2013 г., гр. Вършец. За повече информация: http://glbulgaria.bg/bg/node/19292
 • "Ролята на целевите библиотеки за развитието на местната общност и гражданското общество", 20-21 юни, 2013 г., гр. Белоградчик. За повече информация: http://glbulgaria.bg/bg/node/19309
 • "Кажете "Да" на библиотеките: ефективни застъпнически кампании и партньорства", 20-21 юни, 2013 г., гр. Хисар. За повече информация: http://glbulgaria.bg/bg/node/19625

 


 

@ Портал www.glbulgaria.bg

 
През юни продължи подготвителната работа по географската карта на българските библиотеки и културни пространства, както и подготовката на нова рубрика на портала съвместно с новинарския портал www.actualno.com. Стартирането на картата и партньорството с www.actualno.com е планирано за средата на юли.
 
На портала на програмата и на новинарския портал www.actualno.com стартираха рубрики с ново и за двата сайта съдържание. Посетителите на портала на програмата могат да четат ревюта на новоиздадени книги и новини от областта на българската и световната култура в рубрика actualno.com. Съдържанието на тази рубрика е специално подбрано от редакторите на www.actualno.com. На адрес http://libraries.actualno.com/ потребителите на www.actualno.com могат да прочетат селекция от актуални новини, публикувани на портала на програмата от библиотекари от цялата страна, което им помага да достигнат до по-широка аудитория.
 
 

@ Мониторинг и оценка

 
·         Приключване на кампанията за събиране на тримесечните отчети от целевите библиотеки за периода 1 април – 30 юни 2013 г.
 
На 15 юли 2013 г. приключи втората кампания за събиране на тримесечните отчети на целевите библиотеки за периода 1 април – 30 юни 2013 г. Към 19 юли са получени отчети от 841 целеви библиотеки от 960 дължими за периода април - юни 2013 (88 % събираемост).
 
С цел повишаване качеството на събираната информация от библиотеките и в отговор на препоръка на екипа оценители, извършил независимата външна оценка на програмата преди старта на втората отчетна кампания, в инструкцията за тримесечните отчети са прецизирани понятията „групово обучение” и „индивидуална консултация”; в инструкцията са използвани актуалните формулировки на Фондация "Бил и Мелинда Гейтс" относно тези две понятия. Очаква се това да доведе до известно понижаване на докладваните стойности относно обученията, но и до повишена валидност на събираните данни.
 
Сравнителният анализ на отчетените данни през двата отчетни периода потвърждава тази прогноза. Налице е леко понижение в стойностите, дължащо се на факта, че изходните данни за април – юни 2013 г. са събрани от 4% по-малко библиотеки в сравнение с предходното тримесечие. Независимо от това целевите библиотеки запазват сравнително еднаква степен на активност по отношение на обученията / консултациите за граждани.
 
Групови обучения за граждани
 • януари – март:                283 целеви библиотеки са организирали общо

637 групови обучения за 3 786 граждани.
 

 • април – юни:                    253 целеви библиотеки са организирали общо

592 групови обучения за 3 178 граждани.
 
Консултации за граждани

 • януари – март:                800 целеви библиотеки са предоставили общо

17 989 индивидуални консултации / обучения за своите потребители
 

 • април – юни:                    762 целеви библиотеки са предоставили общо

17 150 индивидуални консултации / обучения за своите потребители
 
 Особено внимание се обръща на конкретните дейности, които библиотеките развиват в сферата на новите е-услуги. През този отчетен период освен осъществените дейности от страна на целевите библиотеки по направленията е-заетост, е-здраве и е-култура, е отчетено и успешното им включване в две кампании, както следва:
 
·         кампания „Влез в час с данъците” на Националната агенция по приходите – 103 библиотеки са организирали образователни семинари в рамките на кампанията
·         информационна кампания на Българската агенция за безопасност на храните – 103 библиотеки са организирали уебинари за млекопроизводители. По данни на БАБХ 5 000 млекопроизводители са обучени в рамките на кампанията с помощта на библиотеките.
 
·         Финализиране на подготвителната фаза за провеждане на количествените проучвания в рамките на Финалното проучване за оценка на въздействието на програмата
Избраният изпълнител представи в срок всички необходими въпросници за осъществяването на всички количествени изследвания в рамките на Финалното проучване за оценка на въздействието. Всички представени материали са одобрени, като теренната работа се планира да бъде проведена през август – септември, 2013 г.

·         Подготовка на информационни материали с данни от осъществените до момента проучвания

 • Брошура с данни от Междинното проучване за оценка на въздействието и Пан-европейското проучване за ролята на обществените библиотеки – отпечатана и пусната в разпространение сред целевите библиотеки
 • Книжка с резюмето на резултатите от Междинното проучване за оценка на въздействието – завършен проект и дадена за печат 
 
 

@ През м. август 2013 г. предстои

 
• Анализ на обучителен период 15 март – 15 юли 2013
• Подготовка на втория учебен сезон за 2013 г. (1 септември – 31 октомври)
• Подготовка на обучение за обучители по Направление 5: 
• Активиране на актуализирана онлайн географска карта на българските библиотеки и културни пространства
• Стартиране на теренната работа по Финалното проучване за оценка на въздействието 
 Финализиране и разпространение на рекламни и информационни материали по Програма "Глоб@лни библиотеки - България"
 
 
Изготвил: Десислава Маринова, Специалист връзки с обществеността и събития
 

Контакти

Звено за управление на програмата
ул. "Христо Белчев" 1, ет. 6, София 1000, България
Тел.: (+359 2) 931 99 16, (+359 2) 981 27 08, (+359 892) 219 361
Факс: (+359 2) 931 99 17
e-mail: office@glbulgaria.net
www.glbulgaria.bg