Вие сте тук

Проведе се среща-инструктаж на регионалните ИТ специалисти по програмата

На 20 и 21 май 2010 г. в гр. София се проведе първата работна среща между Звеното за управление на програмата и новоизбраните регионални ИТ специалисти. На срещата регионалните ИТ специалисти се запознаха с програмата, нейните цели и дейностите по нея, както и с предстоящите си задачи по верифициране на готовността на библиотеките да приемат ИКТ оборудването.

DITS_1st_meeting_small.jpg