Вие сте тук

Избрани са обучителите по четирите тематични направления на компонент „Обучение”

Избрани са обучителите по четирите направления на обучителната програма на "Глоб@лни библиотеки - България". Следващата стъпка е обучение на обучителите, с цел запознаване със стандартите за обучение по програмата и с обучителните материали, които се разработват специално за Програма „Глоб@лни библиотеки - България". По време на обучението на обучители ще бъдат обсъдени и всякакви въпроси, които обучителите имат към Звеното за управление на програмата.

Екипът на Звеното за управление на програмата вече се свърза с избраните обучители, за да им предостави информация за техните задължения и за предстоящите дейности.