Вие сте тук

Местна среща „Е-заетост и е-образование в библиотеката” в с. Чавдар, Софийска област

На 8 юли 2013 година в с. Чавдар, област Софийска  се проведе работна среща на тема „Е-заетост и е-образование в библиотеката”. В срещата взеха участие 60 библиотечни специалисти, партньори и гости от София град и Софийска област. 
 
Срещата бе открита от г-жа Галина Томова, регионален координатор на Програма „Глоб@лни библиотеки – България” за Софийска област.  Г-жа Томова представи целите и програмата на срещата, като постави специален фокус върху  значението на новите  Е-услуги: е-заетост и е-образование, които  предлагат библиотеките, за да удовлетворяват информационни потребности на местните общности, като  изполват онлайн базирани ресурси. Подчерта, че  използвайки активно ИКТ оборудването предоставено по Програма „Глобални библиотеки – България”, библиоткекарите предоставят информация за свободни работни места; консултират и оказват помощ на търсещите работа лица; организират обучения за безработни; реализират  е-образователни инициативи за своите потребители през всички възрасти на техния живот.
 
Г-жа Томова представи официалните гости на срещата: Г-н Пенчо Геров – кмет на Община Чавдар, служители от общинската администрация и представители на общински съвет; г-н Петър Захариев – главен инспектор при НАП - София област, г-н Димитър Нешков – председател на НЧ „Надежда - 1900”, с. Чавдар.
 
Приветствие към присъстващите отправи кметът на община Чавдар Пенчо Геров. Той благодари за предоставената възможност за домакинство и разказа накратко историята на възникване на селото. Той с гордост изтъкна постигнатото през последните години и превръщането на селото в уютно и добро място за живеене. По думите му успехите на ръководството на общината се дължат на сплотения и добър екип от служители.
Приветствие към гостите отправи и Димитър Нешков, председател на читалище "Надежда". Той благодари за предоставената възможност и пожела  на присъстващите успешна и ползотворна работа.
 
Първата сесия  на срещата започна с представяне на дейността на НАП София област от Петър Захариев, главен инспектор при агенцията. Той сподели пред аудиторията основните инициативи на агенцията, които достигат до широката общественост със съдействието на образователното министерство и програмата "Глобални библиотеки". Захариев изтъкна две от най-важните инициативи. Едната, обхващаща младежи в ученическа възраст, има за цел да разясни някои основни положения в системата за данъчно облагане, касааещи именно тази група от граждани. Втората инициатива е свързана със запознаване на обществеността с прилагането на данъчното и осигурително законодателство. По думите на г-н Захариев инициативите са обвързани с провеждането както на срещи с младежи и ученици по темата, така и провеждането на специализирани срещи със счетоводители по места. Г-н Захариев остана на разположение на присъстващите за въпроси и предостави информационни материали.  
 
Представител на Бюрото по труда в гр. Пирдоп запозна участниците в срещата с работата на Агенцията по заетостта и нейните структури и възможностите за електронни услуги, които библиотеките могат да предоставят на безработните си потребители.  
 
В срещата бяха включени и представяния на електронните услуги и възможностите за такива от местните библиотеки в Средногорието. С огромен интерес беше посрещната презентацията на тема „Е – образование за възрастни – шанс и нови възможности” представена от  Захаринка Бодурова, библиотекар при НЧ „Напредък -1869” гр. Пирдоп.
 
Дискусията по темите за е-заетост  и е-образование в библиотеката стимулира участниците за споделяне на успешни практики от ежедневната им работа при предоставянето на тези услуги. Тази дискусия даде добър старт на втората сесия с модератор Галина Рашеева - регионален координатор за София град. Бяха представени две презентации в областта на е-заетост и е-образование.
 
Антоанета Стоичкова, библиотекар при НЧ „Светлина Кремиковци – 1906” гр. София, представи изключително полезна, насочена към ежедневните дейности в библиотеките информация за „Услугите по е – образование в библиотеките на район Кремиковци -  нови възможности и цели”.
 
Участниците в срещата бяха изключително доволни от възможността да получат информация за „Опитът в предоставянето на иновативни услуги по е – заетост в библиотеката” при НЧ „Христо Смирненски – 1889” гр. Златица. Презентацията беше представена от гл. библиотекар Димитър Овчаров, който сподели изключително полезни за библиотекарите практически съвети при предоставяне на услугата е – заетост в библиотеките.
 
В последната сесия на срещата, участниците бяха организирани от Емилия Атанасова – главен библиотекар в НЧ „Слънце – 1879” гр. Ихтиман в работни ателиета, разделени на 4 групи.
 
Две от групите разработиха идеи за нови услуги в областта на е-заетост. Представянето в голямата група и предизвиканата дискусия доведоха до нови идеи за съвместна дейност с Бюрата по труда по места. Едната от групите представи възможностите, които предоставя Агенцията по заетостта за читалищата и библиотеките като потенциални работодатели.
 
Другите две групи разработиха идеи за нови услуги в областта  на  е-образование, като и в тези групи се появи нова идея, чрез която ще се улесни работата на библиотекарите в малките населени места. Идеята е регионалната библиотека да организира уебинари с  представители на Агенция за социално подпомагане, които да обучават потребители за попълване на документи за социално подпомагане, като библиотеките от съответния регион ще канят потребители в техните библиотеки и с помощта на ИКТ оборудването, предоставено по  Програма „Глобални библиотеки – България”, информацията ще достига до жителите и на най-малкото село.
 
В края на срещата всички участници попълниха формуляр за обратна връзка. Анализът на обратните връзки показа, че срещата  е полезна, а  темите са актуални и приложими във всекидневната работа на библиотекарите. В част от обратните връзки колегите споделят мнение, че този тип срещи са изключително важни за тях и много ползотворни. Основна препоръка е да се правят в рамките на два дни. Обмяната на опит, работата в групи и присъствието на партньор са сред трите най-полезни неща, свързани със срещата.

Очакванията на всички участници  са за продължаване на програмата и през следващите години.