Вие сте тук

Работна среща на тема "Е-образование" се проведе в София

Работна среща на тема "Е-образование" в София, юли 2013 г.
Работна среща на тема "Е-образование" в София, юли 2013 г.

След като активната работа по разработване на нови услуги в целевите библиотеки в областта "Е-образование" вече е в ход, на 23 и 24 юли 2013 г. в офиса на Програма "Глоб@лни библиотеки - България" в гр. София се проведе работна среща между представители на Звеното за управление на програмата, консултанта по е-образование към програмата и 12 библиотекари от цялата страна, заявили интерес към темата "Е-образование".

На срещата бяха дискутирани добри практики в областта на е-образованието, както и визията на програмата за развитие на нови библиотечни услуги в тази област. Библиотекарите бяха запознати както с общата визия на програмата относно новите услуги и е-образованието, така и с начина, по който тази тема ще намери своето място в провежданите по програмата надграждащи обучения на библиотекари, с начина на измерване на въздействието на тези нови услуги върху местните общности и с тяхното представяне онлайн, включително и на портала на програмата. От своя страна, библиотекарите дискутираха свои идеи и мнения за развитие на новите услуги, свързани с е-образованието, които предстои да бъдат разработени и предложени в целевите библиотеки по програмата. На базата на обратната връзка от участниците в срещата, услугите ще бъдат разработени така, че да бъдат максимално близки и достъпни до техните потребители, както и максимално полезни за тях.